Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516) Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

Päidre Põllud OÜ  (registrikood  1034009) Geoloogilise uuringuloa  taotlus Vasalemma III uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju  vald, Ohtu küla, Sarapiku (katastritunnus 29501:011:0066) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875) Geoloogilise uuringuloa taotlus Leetse uuringuruumis Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Reaktoritaguse (katastritunnus 43101:001:029) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
KB Auto Eesti OÜ (registrikood 11430778) Keskkonnaloa nr L.JÄ/329978 muutmine Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 10 (katastritunnus 86801:001:0274) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT