Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516) Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Loa taotlus on kättesaadav SIIT

Lahevesi AS (registrikood 11492271) Keskkonnaloa nr L.VV/332995 muutmise taotlus (jäätmete
käitlusega seonduvate tegevuste lisamiseks)
Järve tee 7, Klooga alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 29501:009:0407) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.

Lahevesi AS (registrikood 11492271)

Keskkonnaloa nr L.JÄ/332961 (jäätmete töötlemine) muutmise taotlus Jaama tn 11, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 58001:001:0237) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT
Cronimet Nordic OÜ (registrikood 12720745) Keskkonnaloa nr L.JÄ/328153 muutmise taotlus (ladustatavate jäätmekoguste ja -liikide muutmine)
Rae põik 8, Paldiski linn,
Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 58001:001:0182)
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Kuusakoski AS (registrikood 10167439) Keskkonnaloa taotlemine keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse 73 lg 2 p-le 2, 3 ja 4 tava-, ohtlike ja metallijäätmete kogumiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (toimingud  R12s- sortimine, tükeldamine, kokkupressimine, R5k- korduskasutusse suunamine) Jaama tn 1 (katastritunnus 58001:001:0162), Jaama tn 1b (katastritunnus 58001:001:0200), Jaama tn 1c (katastritunnus 58001:001:0164), Jaama tn 1d (katastritunnus 58001:001:0175), Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Puruplast OÜ (registrikood 11409695) Keskkonnaloa nr L.JÄ/328493 muutmise taotlus (eemaldada keskkonnaloalt plasti höövli- ja treilaastude (jäätmekood 12 01 05) ja plastide (jäätmekood 20 01 39) käitlemise, lisada plastijäätmete mehhaanilise ringlussevõtu toiming (toimingukood R3m), täpsustada ladustatavaid jäätmekoguseid ning muuta keskkonnaloa kehtivusaega tähtajatuks) Linnamäe tee 16, Ohtu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 29501:011:0012) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Aktsiaselts A.L.A.R.A. (registrikood 10462309) Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks  Leetse tee 21, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa 11726102, katastritunnus 58001:004:0032) Kiirgus tegevusloa taotluse materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.