Kalmistud

Lääne-Harju vallas on kaheksa kalmistut – Karjakülas, Ohtus, Madisel, Ristil, Vilivallas ja Paldiskis. Kalmistuid haldab AS Lahevesi, vastutades kalmistute heakorra eest ja ühtsesse registrisse HAUDI kantud kalmistutel hauaplatsilepingute sõlmimise eest.
 
Karjaküla, Ohtu ja Paldiski kalmistute heakorra, hauaplatside ja matuste registreerimisega tegeleb kalmistukorraldaja Heli Alter (tel. 55556090, kalmistud@lahevesi.ee). 
Karjaküla, Ohtu, Paldiski Linnakalmistu (vene kalmistu), Paldiski kalmistu (eesti kalmistu), Harju-Risti, Vilivalla ja Harju-Madise on kantud elektroonilisse kalmistute infosüsteemi HAUDI. Nendes võib matta üksnes kalmistu haldaja loal. Loa taotlemiseks esitab matja kalmistu haldajale maetava isiku surmatunnistuse, urnimatuse korral lisaks ka krematooriumi teatise, mille põhjal kalmistukorraldaja teeb kande kalmistute registrisse Haudi.
Kalmistukorraldaja sõlmib antud kalmistutel matmisplatside kasutuslepinguid, mis lähevad samuti registrisse.
 

Matmiste korraldamine Harju-Madise, Harju-Risti ja Vilivalla kalmistul

Lääne-Harju vallavalitsus Harju-Madise, Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute haldajana on kohustatud koguma teavet konkreetsele kalmistule maetud isikute kohta. Andmed kantakse matmiste registreerimise raamatusse.

Harju-Madise kalmistu heakorra ja hauaplatsidega tegeleb AS Lahevesi. Kandeid Harju-Madise kalmistu matmiste registreerimise raamatusse teeb Reet Pikkpõld (608 7810, 5342 7167, reet.pikkpold@laaneharju.ee).

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute heakorra kohta saab infot Madis Vaikmaalt, telefon 5698 3886.

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute matmiste registreerimise raamatutesse teeb kandeid Reet Pikkpõld (608 7810, 5342 7167, reet.pikkpold@laaneharju.ee).

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute matmiste raamatud asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse Padise teeninduspunktis volikogu sekretäri (Reet Pikkpõld) kabinetis.

NB! Surnu maetakse surmatõendi alusel, surnult sündinu vaid arstliku surmateatise alusel. Urni matmisel tuleb esitada lisaks surmatõendile ka tuhastamist tõendav dokument. Nimetatud dokumentide alusel tehakse enne matmist kanne matmiste raamatusse.

On esinenud juhtumeid, kus omaksed on urni perekonna matmispaigale matnud, kuid ei ole sellest teavitanud matmiste registreerimise raamatute pidajaid.