Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 15. istung toimub teisipäeval, 27. septembril 2022 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine (õigusakt, vastuvõtmiskeks)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2.  Lääne-Harju valla 2022. aasta 2. lisaeelarve (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

3. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine (õigusakt, I lugemine)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja finantsjuht Riina Karm

4. Arvamuse andmine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Vallavara kasutusse andmine, Klooga alevik Aedlinna tee 7 (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Vallavara kasutusse andmine, Kloogaranna küla Mere põik 4 (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Vallavara kasutusse andmine, Paldiski linn Peetri tn lõik 1 (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Teeservituudi seadmine, Padise küla Söödi juurdepääs (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, Käesalu küla Allika mü (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, Suurküla Larvi-Tagasoo Põlde tee (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, Suurküla Mardi ja Saare Põlde tee (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, Ämariääre (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine Suurküla Põlde, Põlde tee

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

15. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

15.1. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmiseks (protokolliline otsus)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".