Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseis koguneb 31. istungile teisipäeval, 25. veebruaril 2020 kell 17.00 vallamajas Paldiskis. 
Päevakord:
1. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool
 
2. Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas (üksikud puud tiheasutusalal), I lugemine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
3. Vallavara omandamine
3.1 Veskiküla, Ämari tee L4 
3.2 Veskiküla, Ämari tee L5  
3.3 Veskiküla, Ämari tee L6  
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
4. Vallavara võõrandamine (korteriomandid Paldiskis, Rummul, Ämaris ja Karjakülas)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
5. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine 
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
 
6. Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus 
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
 
7. Eluruumide erastamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine 
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
8. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (toitlustusteenus Paldiski linna üldhariduskoolides)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
9. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
10. Arvamuse andmine Määra lubjakivi maardla maavara kaevandamise loa pikendamise taotlusele 
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
11. Arvamuse andmine Kruusa karjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlusele 
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
12. Teenistuslähetus 
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
 
13. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
13.1 Ülevaade tulude laekumisest eelarvesse
13.2 Kruusateede seisukorrast vallas, hooldamine, edasised plaanid
13.3 Laulasmaa kooli juurdeehituse progress
13.4 Lääne-Harju valla tugikeskuse käivitamisest
 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla veebilehe kaudu dokumendiregistrist. 

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks tuleb kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi", seejärel avanevad 25.02.2020 volikogu istungi õigusaktide eelnõud ja lisamaterjalid.