Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 35. istung toimub teisipäeval, 18. juunil 2024 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Eelnõu nr 1-4/41  

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandjad finantsjuht Riina Karm ja revisjonikomisjoni esimees Ena Soodla

2. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri Eelnõu nr 1-4/42

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Lääne-Harju valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus  Eelnõu nr 1-4/37

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

4. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks, toitlustusteenus (Lodijärve Kool ja Lustipesa Lasteaed) Eelnõu nr 1-4/39

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (juhuveod)  Eelnõu nr 1-4/40

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Klooga soojatrassid) Eelnõu nr 1-4/35

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Vallavara omandamine (Benita kodu bussipeatuse ootekoda) Eelnõu nr 1-4/36

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Rummu alevik Aia 1-18) Eelnõu nr 1-4/38   

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Arvamuse andmine Tatramäe III geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Eelnõu nr 1-4/43

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine Eelnõu nr 1-4/44

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

11. Lääne-Harju valla teeneplaadi andmine Eelnõu nr 1-4/45

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".