Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 24. istung toimub teisipäeval, 30. mail 2023 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava kinnitamine (I lugemine), eelnõu 1-4/32

Ettekandja: vallavalitsuse strateegiajuht Kadri Kurm

kaasettekandja: konsultant Merilin Paalo

2. Lääne-Harju valla teehoiukava 2023–2027, eelnõu 1-4/33

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Maamaksumäärade kehtestamine, eelnõu 1-430

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine, eelnõu 1-4/31

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".