Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil 2019 kell 17.00 Harju-Ristil Harju-Risti kiriku kogudusemajas

1. Revisjonikomisjoni esimehe ja eseesimehe valimine, eelnõu nr 1-4/12

Ettekandja: volikogu aseesimees Olga Kugal

2. Rahvakohtunikukandidaatite valimine , eelnõu nr 1-4/13

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

3. Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse, eelnõu nr 1-4/14

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

4. Paldiski Lasteaia Sipsik põhimäärus, eelnõu nr 1-4/15

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

5. Vasalemma Lasteaia Sajajalgne põhimäärus, eelnõu nr 1-4/16

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elering AS) , eelnõu nr 1-4/17

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine (Tammi) , eelnõu nr 1-4/18

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Lääne-Harju Vallavolikogu 14.11.2017 otsuse nr 14 "Vallavanemale ja abivallavanematele töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/19

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool

9. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS ALARA) , eelnõu nr 1-4/20

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Kasutusvalduse seadmine (AS Lahevesi) , eelnõu nr 1-4/21

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Paldiski Linnavolikogu 27. veebruari 2014.a otsuse nr 10 „Paldiski linn, Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/22

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Mittetulundusühingus osaluse lõpetamine (MTÜ Jäätmehalduskeskus) , eelnõu nr 1-4/23

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

13. Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine, eelnõu nr 1-4/24

Ettekandja: piirkonnajuht Leemet Vaikmaa

14. Detailplaneeringu kehtestamine (Pallas 16 ja 18 piirkond) , eelnõu nr 1-4/25

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Vallavara valitsemise kord I lugemine, eelnõu nr 1-4/26

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

16. Vasalemma kooli kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine, eelnõu nr 1-4/27

Ettekandja: piirkonnajuht Mart Mets

17. Tibula kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine, eelnõu nr 1-4/28

Ettekandja: Ettekandja: piirkonnajuht Mart Mets

18. Osaühingu Karjaküla Sotsiaalkeskus osakapitali suurendamine ja põhikirja kinnitamine,

eelnõu nr 1-4/11

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

19. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu nr 1-4/29

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

20. Lääne-Harju valla 2019. aasta I lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 1-4/30

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

21. Lääne-Harju valla kaevetööde eeskirja I lugemine, eelnõu nr 1-4/31

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja seejärel klikkige nupul „Otsi" ning siis avanevad 27.03.2019 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.