Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 27. istung toimub teisipäeval, 3. oktoobril 2023 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/51

Ettekandja: vallavalitsuse strateegiajuht Kadri Kurm

2. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks, eelnõu nr 1-4/53

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Arvamuse andmine Leetse liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele, eelnõu nr 1-4/54

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 105 „Lääne-Harju valla üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/55

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

5. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".