Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub teisipäeval, 24. novembril 2020 kell 16.00 Padise rahvamaja suures saalis.

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS, kus eelnõude leidmiseks sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.
 
1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine, eelnõu nr 1-4/97
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
2. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/101
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht: Riina Karm
 
3. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, I lugemine, eelnõu nr 1-4/102
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht: Riina Karm
 
4. Audiitori määramine, eelnõu nr 1-4/103
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
5. Lääne-Harju valla tunnustamise kord, I lugemine, eelnõu nr 1-4/104
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas, eelnõu nr 1-4/105
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhtaja Anneli Sert
 
7. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2020 otsuse nr 70 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/106
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
8. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsuse nr 66 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/107
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
9. Vallavara otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/108
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
10. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/109
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
11. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks, eelnõu nr 1-4/110
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
12. Detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 1-4/111
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
13. Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord, I lugemine, eelnõu nr 1-4/112
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
 
14. Harku valla ja Lääne-Harju vahelise halduspiiri muutmise algatamisest keeldumine, eelnõu nr 1-4/113
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
15. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
15.1 Informatsioon korterikomisjoni tööst ja revisjonikomisjoni tähelepanekute arvestamise ajakava