Jäätmekonteineri harvem tühjendamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveoga tingimuste muutmist taotletakse selleks, kui soovitakse jäätmemahutite tühjendamist sätestatust harvem. Selleks esitada jäätmevaldajal Lääne-Harju Vallavalitsusele kirjalik ja põhjendatud taotlus. 

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Jäätmeseadus

Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Nõunik (jäätmete valdkond)
Marika Ilves marika.ilves@laaneharju.ee, tel. 5353 4720
 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2.

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketid on leitavad SIIT või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada allkirjastatud avaldus

Viide:

Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus