Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale ära anda järgmistes kohtades:

Karjaküla Jäätmejaam 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 

ATI Grupp OÜ (ehitusjäätmed) 

Keila linna jäätmete kogumispunkt

 

Pakendijäätmed ja vanapaber

Pakendikonteinerite asukohad on leitavad:

MTÜ Eesti Pakendiringlus

ETO

TVO 

 

Ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed ja vanarehvid

Ohtlikud jäätmed kujutavad oma omaduste tõttu ohtu inimese tervisele, varale või keskkonnale. Näiteks on ohtlikud jäätmed akumulaatorid, mitmesugused õlijäätmed, elavhõbedalambid, värvide, lakkide ja lahustite jäägid, vanad ravimid, taimekaitsevahendid, kraadiklaasid jms. 

Ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale) ja elektroonikajäätmeid võetakse valla elanikelt TASUTA vastu: 

Ohtlike jäätmete kogumisringidel

Asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, sh eterniiti, võetakse hinnakirja alusel vastu:
Keila linna jäätmekogumispunktis asukohaga Tehase tn 5, Keila
T, N, R kl 12-18; L kl 10-16
Kontakt: OÜ Makrokapital, tel. 501 9685

 

Vanarehve võeakse tasuta vastu:
Kuusakoski Paldiski teenindusplatsil E-R kl 10-17
Keila Rehvikeskuses E-R kl 10-18; L kl 10-15
Keila linna jäätmekogumispunktis T, N, R kl 12-18; L kl 10-16

Suurjäätmete (eelkõige vanamööbli) äravedu teostatakse korraldatud olmejäätmete veoga liitunud klientidele. Teenust pakub vastava piirkonna jäätmevedaja.

 

Ehitusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjätmete äraviimiseks on vajalik tellida vastavat jäätmeluba omavalt vedajalt eraldi kogumismahuti ja selle äravedu.
Infot ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada) võivate ettevõtete kohta leiab Keskkonnaameti e-teenuste portaalist

 

Kasutatud riideid, jalatseid ja tekstiilitooteid saab viia:
Keila Selveri kogumiskonteinerisse Piiri tn 12
Kauplusse Sõbralt Sõbrale Keilas Ohtu tee 2, T-R kl 10-18; L kl 10-14

Kodus tekkinud jäätmete sorteerimisjuhend

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend