Arendusorganisatsioonid

 

Lääne-Harju Koostöökogu

 

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu on piirkondlik LEADER tegevusgrupp, mille piirkonda kuuluvad Lääne-Harju vald (varem Paldiski linn, Keila vald, Vasalemma vald, Padise vald) ja osaliselt Saue vald (Kernu ja Nissi).
 
Tegevusgrupi eesmärk on edendada piirkonna elu kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöös ning toetada ja ellu viia sellealaseid algatusi, rakendades LEADER põhimõtteid. Eesmärgi saavutamisel on organisatsiooni neli põhifunktsiooni:
·        nõustamine
·        projektijuhtimine
·        seire
·        kommunikatsioon
 
Kontakt:
Ranna tee 8
Vasalemma alevik
Harjumaa 76101
Telefon: +372 60 87 833
E-post: info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

HEAK nõustab TASUTA ja tegutseb järgnevates valdkondades:

·        Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine

·        Arendusprojektid ja äriplaanid

·        Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta

·        Noorte ettevõtlikkuse edendamine

·        Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel

·        Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina

·        Osalus ümarlaudades

·        Koolituste ja infopäevade korraldamine

HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

 

Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee