Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

Lääne-Harju valla volikogu kinnitas 30. septembril 2019. a Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030.
ÜVK arendamise kavaga saab tutvuda siin.
 
ÜVK arengukava lisad:
Lisa 1  Vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemid