Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu

Vastavalt AS-i Lahevesi ja OÜ Keskkonnaprojekt vahel sõlmitud lepingule nr 1977.01 on OÜ Keskkonnaprojekt koostanud Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava 2019-2030. 
Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks oli anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele Lääne-Harju vallas, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. 
ÜVK arendamise kava eelnõuga saab tutvuda siin. Arengukava suunatakse kinnitamiseks Lääne-Harju valla volikogusse.