Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu

Lääne-Harju valla volikogu kinnitas 30. septembril Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030. Vallavolikogu vastava määruse leiab siit.  
ÜVK arendamise kavaga saab tutvuda määruse lisas.