Teehooldus

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega seoses võtta ühendust: 
Mart Arrak; tel 504 8737, e-post mart.arrak@laaneharju.ee

 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet.

Info tel 1510, e-post info@mnt.ee

 

Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas on korraldatud neljas eri piirkonnas vastavalt lepingutele. 
 

Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487, e-post meelis.randmae@laaneharju.ee

 

Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487, e-post meelis.randmae@laaneharju.ee

 

Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Leemet Vaikmaa; tel. +372 510 9205, e-post leemet.vaikmaa@laaneharju.ee

 

Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Mart Arrak; tel. +372 504 8737, e-post mart.arrak@laaneharju.ee

 

Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik on Jüri Karisma, tel .+372 556 99270, e-post juri@lahevesi.ee