Teehooldus

Koostamisel on valla teede nimekiri

Vallavalitsus koostab volikogu eelnõu, mis sisaldab Lääne-Harju valla teede nimekirja ning kaarti. Eelnõu kaardil punasega märgitud jooned on erateed ehk mitteavalikud teed, rohelised on kohalikud teed ehk avalikud teed, sinine värv tähistab metsateid, lilla riigimaanteid ja kollane lähiaastatel avalikku kasutusse määramist vajavaid teid. 

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega seotud kontaktid 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega seotud kontaktid 
Kohalike teede hooldus
Ahto Pärnamets: tel. +372 5343 7020, e-post ahto.parnamets@laaneharju.ee
 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet
Info: tel. 1510, e-post info@mnt.ee
 
Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas on korraldatud neljas eri piirkonnas vastavalt lepingutele.
 
Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ.
Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487, e-post meelis.randmae@laaneharju.ee
 
Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.
Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487, e-post meelis.randmae@laaneharju.ee
 
Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans.
Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab  Ivo Meller; tel. +372 5305 8511, e-post Ivo.melleraaneharju.ee
 
Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ.
Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle teostab  Ivo Meller; tel. +372 5305 8511, e-post Ivo.melleraaneharju.ee
 
Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik on Jüri Karisma, tel .+372 556 99270, e-post juri@lahevesi.ee
 
Valla teedega seotud liikluspiirangud on nähtavad rakenduses Tark Tee.