Lääne-Harju Vallavolikogu otsused 2017

 

1. Volikogu aseesimeeste arvu määramine

2. Volikogu aseesimeeste valimine

3. Vallavanema valimine

4. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

5. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine

6. Hüvitiste maksmine ja asjaajamise üleandmine

7. Ehitise peremehetuse tuvastamine

8. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

9. Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja revisjonikomisjoni liikmete valimine

10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

11. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

12. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

13. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

14. Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmete hüvitiste määramine

15. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

16. Audiitori määramine

17. Audiitori määramine

18.Keila vallavalitsuse ja Paldiski linnavalitsuse palgalistele liikmetele volituste tähtajalise lõppemisega tasu maksmine

19. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lohusalu tee 108 katastriüksusele

20. Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila-Joal asuvatele Pargi allee L1 ja Kose tänav L2 katastriüksustele

21. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lõunaranna tee ja Lohusaare põik katastriüksustele

22. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vana tee katastriüksusele

23.Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine

24.Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine

25. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste andmine

26.Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

27. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

28. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine

29. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine

30. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine

31. Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiauto, isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise ja ametitelefoni kasutamise limiidi määramine

32. Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine

33. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine

34. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis/Lisa

35. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kulna külas paiknevale Raja tee katastriüksustele

36. Isikliku kasutusõiguse seadmine

37. Hanke läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks