Looduskaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ehk elurikkuse säilitamine kõigil selle avaldumise tasanditel. Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini oleme me varustatud toidu, loodusvarade, puhta vee ja õhuga ning suudame taluda keskkonna saastatust ja kohanduda kliimamuutusega.

 

Looduskaitse Eestis

Eestis on looduskaitse ülesanded jagatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Riik on võtnud endale kohustuseks kaitsta kaitsealasid, kaitstavaid liike ja üksikobjekte (puud, kivid, allikad jne), kuid ka kohalik omavalitsus võib vabatahtlikult võtta kohaliku kaitse alla kohaliku tähtsusega loodusobjekte. Lisaks on võimalik üldplaneeringu kaudu kaitsta kohaliku tähtsusega metsi ja parke.

Riiklikult kaitstavateks loodusobjektideks on

  • kaitsealad:
    • rahvuspargid
    • loodus- ja maastikukaitsealad, maastikukaitsealade eritüüpidena kaitstakse parke, puistuid ja arboreetume
  • hoiualad
  • kaitsealused liigid ja kivistised
  • püsielupaigad
  • kaitstavad looduse üksikobjektid

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ja ohustatud liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on võetud kaitse alla 19,4% Eesti maismaast ja 27% territoriaalmerest.

 

Looduskaitseobjektid Lääne-Harju vallas

Lääne-Harju vallas on looduskaitse all 10 729,8 hektarit, mis moodustab 16,6% meie valla territooriumist. Rohkem informatsiooni kaitsealuste objektide kohta meie vallas leiate Keskkonnaagentuuri rakendusest „Looduskaitse arvudes – 2020".

Lohusalu tammed on kaitsealused looduse üksikobjektid (KLO4000634).

 

Iga inimese panus on oluline

Looduse kaitsmine ja hoidmine on midagi, mida saab teha igaüks. Oluline on, et igaüks meist märkaks väärtuslikku looduskeskkonda ja kohandaks oma käitumist vastavalt, sest juba rikutud looduse taastamine on kordades kallim kui algse säilitamine. Loodushoiu põhimõtete rakendamine igas eluvaldkonnas tagab, et meid ümbritsev keskkond säilib nii kaitstavatel aladel kui ka väljaspool. Elurikkuse hoidmise kohta saab rohkem informatsiooni SIIT.

 

Järelevalve

Looduskaitse hõlmab kahte omavahel seotud poolt: kaitse korraldamist, millega tegelevad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet ning järelevalvet, mida teeb Keskkonnaamet. Keskkonnaamet kontrollib looduskeskkonna kaitseks kehtestatud nõuete täitmist, et tagada meie loodusvarade seaduspärane ja säästlik kasutamine.