Lääne-Harju valla heaolu uuringu tulemused 2022

23.08.22

Lääne-Harju vald viis mais 2022 läbi uuringu valla elanike hulgas. Uuringu eesmärk oli selgitada välja Lääne-Harju valla elanike rahulolu ühinenud valla juhtimise, teenuste, heaolu ja üldise toimimisega. Uuringu selline ülesanne tuleneb 4 aastat tagasi toimunud valdade liitumisest, mille tagajärjel koosneb Lääne-Harju vald mitmetest eri ilmega piirkondadest ja asulatest. Uuringu sihtrühmaks olid valla elanikud vanuses 15-80 aastat. Valim kujundati ülevallalisena nii, et analüüsideks piisaval määral oleks esindatud valla peamised piirkonnad/asulad vastavalt nende osakaalule valla rahvastikus.  Uuringus käsitletavad teemad lähtusid valla arengukava peamistest punktidest: 1. Elukeskkond ja avalik ruum 2. Teed ja ühistransport 3. Ettevõtluskeskkond ja turism 4. Ühine haridusruum 5. Vaba aeg ja kodanikuühiskond 6. Sotsiaalkaitse 7. Terviseedendus ja heaolu 8. Roheline vald/rohepööre. Uuringu viis läbi RAIT Faktum&Ariko.
Uuringuga saab tutvuda siin

Toimetaja: KATRE SAAR