Kompostides taaskasutame toitaineid, mis paneb kasvama taimed, toidavad mulla tervise eest hoolitsevaid putukaid ja teisi pisiloomi. Kompost, mis näeb välja nagu viljakas sõmer tumepruun muld, tekib taimse ja loomse aine aeglasel lagundamisel elusorganismide poolt. Tegemist on loodusliku viisiga kõigis elusates taimedes ja loomades sisalduvate toitainete taaskasutamiseks ning nende mulda tagasiviimiseks ning taimede ja loomade järgmiste põlvkondade toitmiseks.

Kauplustes pakutav külvi-, istutus- ja mitmeotstarbeline kompostimulda on õigem nimetada kasvusubstraadiks, kuna tegemist on läbimõeldult koostatud segudega, mis on ettenähtud erinevate taimede seemnest ja istikust kasvatamiseks. See ei ole sama, mis aiakompost.

Komposti võivad valmistada absoluutselt kõik. Ühel või teisel kujul on inimesed juba aastatuhandeid komposti valmistanud. Kompostimiseks sobib enam kui 40% majapidamises tekkivatest jäätmetest.

 

Mis kasu on kompostist aiale?

 • See paneb aias kõik kasvama;
 • kompost muudab raske lõimimisega savimullad kergemaks; seega paraneb vee läbilaskmisvõime ja taimede juurtel on kergem mulda tungida;
 • kompost annab mullale „massi", mis aitab vett ja toitained kinni hoida, vähendades sel moel nii väetamis- kui kastmisvajadust;
 • toidab mullas elavaid ja seda tervena hoida aitavaid elusolendeid;
 • aitab taimedel tõrjuda kahjurite ja haiguste rünnakuid.

 

Enne kompostimisega alustamist arvesta jäätmehoolduseeskirja nõuetega:

 • Biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistul;
 • kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale ohutult ning nii, et need ei põhjustaks kahjurite ja haisu teket;
 • biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud kinnistes kompostimiskastides ehk kompostrites, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas;
 • kompostrid ja aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 2 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti;
 • kompostimiskoht peab paiknema väljaspool kaevu kaitsetsooni, milleks on vähemalt 10 m;
 • heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

Lisamaterjalid

Viis sammu kompostimisega alustamiseks  

Videojuhend Kuidas alustada kompostimist?

Mida kompostida? 

Kasulikke nippe 

Ehita ise puidust kompostikast 

 

Videomaterjalid

Lühivideo „Biojäätmete liigiti kogumisel on pointi" (eestikeelne)

Lühivideo „Biojäätmete liigiti kogumisel on pointi" (venekeelne

Õppevideo „Biojäätmed - juhised koduseks kompostimiseks" (eestikeelne)

Õppevideo „Biojäätmed - juhised koduseks kompostimiseks" (venekeelne)