Rohelise valla idee kasvas välja kogukonnakomisjoni liikmete murest, kuidas säilitada loodus- ja kultuuripärandit ja hoida piirkondade väärtusi ja identiteeti. Rohelise valla idee arendamiseks moodustati töögrupp, mis ühendab kogukonna liikmed ja valdkondade spetsialistid. Koos arutletakse kuues valdkonnas: energia, jäätmemajandus, transport, ettevõtlus, haridus, loodushoid. Valdkondade üleselt toimetab kommunikatsiooni töögrupp.

Täpsemalt saab lugeda rohevalla kodulehelt.

Kogukonna võimestamise kaudu saab olemasolevate tugevuste ja väärtustega tõsta elanike heaolu. Kogukonna roll sisendi kogumisel avalike teenuste kujundamiseks või avalike teenuste delegeerimisel saab üha olulisemaks.

Kogukonnale suunatud projektis "Igaühe jätkusuutlike valikute teavitusprogramm "Targa valiku praktikum"" on aastateks 2020-2021 planeeritud mitmed seminarid, õpitoas ja praktilised tegevused, mille kaudu suurendadakse jätkusuutlike valikute ja võimaluste teadlikkust kogukonnas. Lisaks korraldatakse projekti perioodil iga-aastaselt inspiratsiooniseminar.

Projekti kontaktisik: Kairi Niinepuu-Mark, tere@rohevald.ee.
Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Euroopa Liidu maapiirkondade ja kogukondade arendamist puudutavas poliitika kujundamise aruteludes on juba mõnda aega kasutusel termin „Smart Village" ehk „Arukas küla". See kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui ka uute võimaluste arendamisega. Euroopas on juba tehtud mitmeid põnevaid "Aruka küla" projekte, mis toetavad uusi lähenemisviise tervishoiuteenustele, hooldusele, haridusele, liikuvusele, energia kasutamisele, lairibaühenduse arengule jne.

Milline on arukas küla?
Arukas külad
Kodanikuühiskond Eestis

Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni tegemistega saab tutvuda SIIN.

 

Lääne-Harju valla kohalikud väiketootjad.

Lääne-Harju vald on rikas kohalike väiketootjate poolest. Näiteks on väga populaarseks on kujunenud igal reedel Laulasmaa Kooli spordihoone juures toimuv OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) taluturg.

Rohelise valla kogukondliku algatusena on kokku koondatud Lääne-Harju ettevõtjate ja ettevõtlike kontaktivabalt pakutavad teenused ja tooted. Täpsemat infot selle algatuse kohta saab lugeda rohevalla kodulehelt.

Meie vallas tegutsevate väiketootjate ja toodete nimekirja saab vaadata SIIT

Soovime soodustada kohaliku nõudluse ja pakkumise info kättesaadavust. Tabelit modereerib Lääne-Harju valla Rohelise valla töörühm, kontakt Kairi Niinepuu-Mark, kairi4@gmail.com.