Kodanikualgatuslik töörühm loob rohevalla mudelit

Lääne-Harju valla kogukonnakomisjonist on välja kasvanud töörühm, kes on asunud välja töötama rohelise valla mudelit. Sihiks on nii omavalitsusena kui ka kogukonna ja ettevõtluse tasandil valla elu korraldades mõelda võimalikult palju keskkonnahoiu ja -kaitse peale, et Lääne-Harju vald oleks võimalikult puhta looduse ja terve elukeskkonnaga säästlik ja nutikas piirkond.  
Peale kogukondade ja vallavalitsuse esindajate löövad töörühmas kaasa Eesti suurimate kodanikualgatuste eestvedajad, teadlased, ettevõtjad ning Teaduspark Tehnopol ja Pakri Teadus- ja Tööstuspark. Rohelise valla töörühm on välja töötamas esmast ideestikku rohevalla alustaladest, kuid eesmärk on ambitsioonikam: soov on koostada terviklik rohevalla näidismudel, mida saab rakendada teistes valdades ja ka mujal Euroopas. 
Vallavalitsus näeb rohevalla projektis oma rollina eelkõige kaasa rääkida ja reaalseid samme astuda transpordi, keskkonnateadlikkuse ja jäätmekäitluse valdkonnas. 
Laiem ring ettevõtjaid, eksperte ja huvilisi plaanitakse rohelise valla idee arendamisse kaasata sügisel, kui toimub praktiline inspiratsiooniseminar, mille eesmärgiks on innustada nii oma inimesi kui ka teiste valdade juhte ja kogukondi senisest rohkem arvestama oma tegevuses keskkonnaküsimustega.