Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta lisatakse korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlusele.

Õigusaktid:

Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri 

Vastutajad:

Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel. 5353 4720 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada (ID-KAARDIGA).  

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Kinnistu mittekasutamise kinnitus.rtf