Liikluspinna ruumikuju muutmine korralduse eelnõu

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Altkülas moodustatavale liikluspinnale kohanimeks: Ristiku tee. Ristiku tee kulgeb maaüksuste Ristiku (43101:001:0026) ja Väike-Ristiku (43101:001:0405) katastriüksuste  idapoolsel piiril. Liikluspinna moodustamine ja kohanime määramine on vajalik kehtiva Ekoi, Ristiku ja Väike-Ristiku katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu elluviimiseks, sest moodustatavad katastriüksused adresseeritakse liikluspinnajärgsel põhimõttel.

Määrus
Seletuskiri
Lisa