Avalikustamisel olevad eelnõud

Merenuka külas kohanime määramine, liikluspinna kehtetuks tunnistamine ja lähiaadresside muutmine eelnõu/seletuskiri/Lisa

 

Liikluspinna ruumikuju muutmine (Tallinna maantee liikluspinna leviala muudetakse pikemaks) eelnõu/ seletuskiri/ skeem

 

Keila Vallavalitsuse 23.04.2009 korralduse nr 323 „Kohanime ja aadresside määramine" muutmine (Kämpinguranna ringtee liikluspinna kohanimi muudetakse Kämpinguranna teeks) eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 

Liikluspinna ruumikuju muutmine (Käesalu tee liikluspinna ruumikuju muudetakse lühemaks) eelnõu/ seletuskiri/ Lisa

Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine" muutmine (muudetakse Vasalemma alevikus, Lemmaru külas, Veski külas ja Rummu alevikus kulgevat Haapsalu maantee liikluspinna leviala ja Vasalemma alevikus kulgeva Pae tänava liikluspinna leviala) eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 1/ Lisa 2

Kohanime määramine (määratakse Vasalemma alevikus asuvale liikluspinnale kohanimeks Murrulaane tänav) eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 1

Liikluspinna ruumikuju muutmine (muudetakse Kulna külas, Lehola külas ja Nahkjala külas kulgeva Haapsalu maantee liikluspinna leviala) eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 1

 

Ettepanek tühistada Laulasmaa külas Luule väikekoha kohanimi - volikogu eelnõu/ seletuskiri

Lehola külas - Pille tee eelnõu/ seletuskiri/ lisa

Ohtu külas- Männivaigu tee eelnõu/ seletuskiri/ lisa

Hatu külas – Vainu tee eelnõu/seletuskiri/lisa

Paldiski linnas – Jaama tänav, Rae põik, Lõunasadama tee, Tulepaagi tee, Kai tänav ja Kasesaare tee eelnõu/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5/ Lisa 6

 

Kohanime määramine Laulasmaa külas eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/Lisa 5

 

Eelteade

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Oomega väikekoha ruumikuju, et tagada nõuetele vastav adresseerimine liikluspinna järg. Osad Oomega väikekohas asuvatest katastriüksustest: Suve tee 16, Suve tee 18, Suve tee 20, Suve tee 22, Suve põik 3, Suve põik 5 // Kõrgemäe ja  Suve põik 7 on adresseeritud ainult liikluspinna järgi ehk nende aadress ei vasta väikekoha järgi adresseerimisele.

Eelnõu/ seletuskiri/ lisa

 

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine Vilivalla külas Vanika ja Vihterpalu külas Tamse/seletuskiri/lisa 1/lisa 2

 

Liikluspinna ruumikuju muutmine Klooga alevik Lehise tänav/ Lisa

Kohanimede määramine ja liikluspinna leviala muutmine Rummu alevikus eelnõu/Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4

Kohanime määramine Valkse küla Valkse-Arvedi katastriüksusel moodustuvatele liikluspindadele eelnõu/seletuskiri/ Lisa 1/Lisa 2/Lisa 3/Lisa 4/ Lisa 5

Kohanime määramine Padise külas väikekohale Padise keskus/Lisa

Kohanimede määramine Rummu alevikus asuvatele liikluspindadele Soojuse tänav ja Kuusiku tänav/lisa 1/lisa2

Kohanime määramine Madise külas asuvale liikluspinnale Ülejõe tee/lisa

Kohanime määramine Valkse külas asuvale liikluspinnale Väljaotsa tee/ seletuskiri/skeem

Kohanime määramine Paldiski linnas asuvatele liikluspindadele Ristiku põik ja Saialille põik/seletuskiri/ lisa1/ lisa2

Liikluspinna nime kehtetuks tunnistamine ja lähiaadresside muutmine Valkse külas/seletuskiri

Kohanime määramine Meremõisa küla eelnõu / seletuskiri

Kohanime määramine Veskiküla eelnõu/ seletuskiri

Kohanime määramine Põllküla eelnõu/ seletuskiri