Avalikustamisel olevad eelnõud

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Kurkse külas asuvatele liikluspindadele kohanimed: Laheotsa tee ja Nurga-Uuetoa tee. Laheotsa tee liikluspind kulgeb teeregistris registreeritud Laheotsa teel (tee number 5620061), mis saab alguse kõrvalmaanteelt 11176 Padise – Kurkse – Harju-Risti teelt kulgedes Laheotsa tee katastriüksusel (katastritunnus 56201:001:1313), Kivipõllu katastriüksusel (katastritunnus 56201:003:0172) ja Laheotsa katastriüksusel (katastritunnus 56201:003:0757). Nurga-Uuetoa tee liikluspind kulgeb teeregistris registreeritud Nurga-Uuetoa teel (tee number 5620062), mis saab alguse Laheotsa teelt kulgedes Laheotsa katastriüksusel (katastritunnus 56201:003:0757) kuni Nurga-Uuetoa katastriüksuseni (katastritunnus 56201:003:0135).

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

Lisa 1 (Laheotsa tee)

Lisa 2 (Nurga-uuetoa tee)

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuse eelnõuga esitatakse ettepanek tühistada Tuulna külas Käbimetsa väikekoha kohanimi

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Padise külas asuvatele metsateedele kohanimed: Kloostri metskond 51 (56202:002:0455) katastriüksusel asuvale metsateele kohanimeks Nurmemetsa tee ja Kloostri metskond 37 (56202:002:0453) katastriüksusel asuvale metsateele kohanimeks Jõemetsa tee.

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

Lisa 1 (Nurmemetsa tee)

Lisa 2 (Jõemetsa tee)

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata metsateedele kohanimed alljärgnevalt:
Rummu alevikus Keila metskond 70 (86801:001:0188) katastriüksusel asuvale metsateele kohanimeks Vahemetsa tee;
Metslõugu külas Kloostri metskond 43 (56201:003:0530) katastriüksusel asuvale metsateele kohanimeks Soometsa tee;
Meremõisa külas Keila metskond 35 (29501:007:0202) katastriüksusel asuvale metsateele kohanimeks Kanarbiku tee.

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

Lisa 1 (Vahemetsa tee)

Lisa 2 (Soometsa tee)

Lisa 3 (Kanarbiku tee)

 

 

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuse eelnõuga esitatakse ettepanek tühistada Laulasmaa külas Põhja-Kadaka väikekoha kohanimi. Vastava otsuse eelnõud saab alla laadida siit ning eelnõu seletuskirja siit.    
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Laulasmaa külas asuvale liikluspinnale  kohanimi – Põhja-Kadaka tee (vastava korralduse eelnõu ja seletuskiri). Tee saab alguse kohalikult teelt Posti teelt ja kulgeb Põhja-Kadaka väikekohas asuval Põhja-Kadaka üldmaa katastriüksusel (29503:016:0002). Liikluspinnale kohanime määramine on vajalik, et saaks muuta Põhja-Kadaka väikekohas asuvate katastriüksuste lähiaadressid liikluspinna järgi peale väikekoha kohanime tühistamist.
Põhja-Kadaka tee skeem
 

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Madise külas paikneva ühissõidukipeatuse kohanimi, peatuse kood ja asukoht: Kõrtsu (22866-1) asukohaga Madise kiriku teel  uueks nimeks Vanatoa (22875-1 ja 22876-1) ning uue asukohaga Põllküla-Madise teel.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.09.2020 määruse nr 7 „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine" muutmine (eelnõu)

Kõrtsu peatuse asukoha muutmine (skeem)

Vanatoa bussipeatus (skeem)

 

 

Valkse külas moodustatava liikluspinna Väljaotsa tee ruumikuju muutmine eelnõu/seletuskiri/lisa

 

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste eelnõudega esitatakse ettepanekud tunnistada kehtetuks Veskikülas asuvate liikluspindade kohanimed: Niidu tee ja Pikapõllu tee.

Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 29 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine eelnõu/ seletuskiri

Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 30 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine eelnõu/seletuskiri

 

Lääne-Harju vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata puuduvad kohanimed ühissõidukipeatustele Lääne-Harju valla haldusterritooriumil. Peatuste asukoha andmed on leitavad Maanteeameti uuelt Peatus.ee reisiplaneerija kaardilt aadressil  https://web.peatus.ee/.

Eelnõu

Seletuskiri


Lääne-Harju vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paikneva ühissõidukipeatuse kohanimi – Kloogaranna (looduses tähistatud ekslikult nimega Klooga) uueks nimeks Treppoja rist, peatused asuvad maantee mõlemas suunas (vasakule ja paremale).

Eelnõu 

Seletuskiri

 

Kohanime määramine ja lähiaadresside muutmine Kloogaranna küla Adruvahi

Kohanime määramine ja lähiaadresside muutmine Kloogaranna küla Adruvahi seletuskiri/Lisa 

Keila VVK 27.09.2007 otsuse nr 194/0907 muutmine eelnõu/seletuskiri

 

Merenuka külas kohanime määramine, liikluspinna kehtetuks tunnistamine ja lähiaadresside muutmine eelnõu/seletuskiri/Lisa

Tallinna maantee liikluspinna leviala muutmise eelnõu/Lisa