Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Klooga alevikus asuva Jaama tee liikluspinna ruumikuju lühemaks, liikluspind jääb kulgema Klooga alevikus asuvast raudteeülesõidukohast kuni Klooga alevikus asuva Jaama tee 17 katastriüksuseni.

Dokumendid

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu  ja seletuskiri

Lisa Jaama tee skeem

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Kersalu külas ja Põllkülas asuva Madise tee liikluspinna ruumikuju lühemaks, liikluspind jääb kulgema Kersalu külas alates Tallinn-Paldiski maanteelt kuni Põllküla raudteeülesõidukohani.

Dokumendid:

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu  ja seletuskiri

Lisa 1 Madise tee skeem

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Tuulna külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Ojakalda tee. Ojakalda tee liikluspind saab alguse Vana teelt ja kulgeb kuni Kündari teeni, liikluspind asub teeregistris registreeritud Ojakalda teel (tee number 2953390)

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

Lisa 1 Ojakalda tee skeem

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Ämari alevikus asuvatele liikluspindadele  kohanimed: Ämari tee ja Lennu tänav. Ämari tee liikluspind kulgeb kõrvalmaanteel 11178 Ämari teel ja saab alguse Ämari aleviku piirilt kuni Ämari lennuvälja sissepääsuteeni. Lennu tänava liikluspind kulgeb teeregistris registreeritud Lennu tänaval (tee number 8683039) ja saab alguse Ämari teelt, kulgedes kaarjalt korrusmajade vahelisel alal kuni jõudes taas Ämari teele

Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri

Lisa 1 Ämari tee skeem

Lisa 2 Lennu tänava skeem

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Rummu alevikus paikneva Aia tänava liikluspinna ruumikuju, et tagada Aia tn 11 ja Aia tn 13 korrektne liikluspinnajärgne nõuetele vastav adresseerimine.
 
Lääne-Harju vallavalitsuse korralduse eelnõu ja seletuskiri