Avaliku ürituse korraldamine

Lääne-Harju vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid reguleerib vallavolikogus 27. detsembril 2018. a vastu võetud määrus, millega saab tutvuda siin

Avaliku ürituse loa taotluse vormi leiab siit pdf-failina või rtf-failina.

Avaliku ürituse turvaplaani vormi leiab siit pdf-failina või rtf-failina.

Avaliku ürituse korraldamisel tuleb pöörata tähelepanu tahkudele, mis muudavad ürituse keskkonnasõbralikumaks. Juhised keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse korraldamiseks leiad SIIT.

 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutamise tingimused

 

Mittetulundustegevuse toetamise kord

 
Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. novembril 2018. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Taotluste esitamise tähtaegu on kaks: 1. november ja 1. mai. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus 40%. 
 
 
Taotluse vorm rtf-failina / pdf-failina
Toetuse kasutamise aruandevorm rtf-failina / pdf-failina
 

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 23. juulil 2019. a määrusega nr 13 vastu Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise korra, mille täistekstiga saab tutvuda SIIN 

Noorte huvitegevuse toetuse taotluse vorm rtf-failina või pdf-failina

Noorte huvitegevuse toetuse aruande vorm rtf-failina või pdf-failina