Taotlusvorm

Koolisõidutoetuse taotlus

Üldhariduskooli õpilase koolisõidutoetust (edaspidi sõidutoetus) võib taotleda lapsevanem, lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla aadressandmetega. Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse koos kulusid tõendavate dokumentidega. Sõidutoetust makstakse kuni 3 kuud vanade kuludokumentide eest. Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud kui õpilase elukohajärgses asulas asub üldhariduskool või on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Taotluse sisu

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Toetus palun kanda

See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne arvelduskonto number!
See väli on kohustuslik.

4. Palun lisada kulutõendav dokument

See väli on kohustuslik.

5. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.