Maa- ja keskkonnatoimingud

Detailplaneeringu algatamise taotlus pdf-failina või rtf-failina

Maamaksumäärade kehtestamine

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Represseeritu maamaksust vabastamise taotlus

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetust on 2022. aastal võimalik taotleda:

1) Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetust on võimalik taotleda iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu SIIN