Avalike pakendite kogumismahutite tühjendusgraafikud:

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ tühjendusgraafik

OÜ Eesti Pakendiringlus tühjendusgraafik

Avalike pakendite kogumismahutite asukohad leiad kaardirakenduse kaudu. Kaarti täiendame infoga jooksvalt. Kaardiga seotud täiendused, küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile kerli.lambing@laaneharju.ee

Avalikke pakendite kogumismahuteid tohivad kasutada kõik Lääne-Harju valla elanikud. Selleks, et tarbijal oleks pakendite sorteerimine lihtsam, on Keskkonnaministeerium ja taaskasutusorganisatsioonid 2020. a alguses kokku leppinud ühistes konteinerkleebistes, leiad need tutvumiseks siit.

*Klaaspakendi kogumismahuti puudumisel võib klaaspakendi panna segapakendi mahutisse.
*Määrdunud pakend on segaolmejääde!
*Pappkastid tuleb ruumi säästmise mõttes eelnevalt kokku suruda.

Avalikke pakendite kogumismahuteid haldavad erinevad taaskasutusorganisatsioonid:

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
Mustamäe tee 24, Tallinn 10621
Tel: +372 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Lao tn 5, Maardu, Harjumaa 74114
Tel: +372 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Tel: +372 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee