Lääne-Harju vallas asuvate avalike pakendite kogumismahutite asukohad leiad siit

Avalike pakendite kogumismahutite asukohad leiad ka kaardirakenduse kaudu. Kaarti täiendame infoga jooksvalt. Kaardiga seotud täiendused, küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile kerli.lambing@laaneharju.ee

Avalikke pakendite kogumismahuteid tohivad kasutada kõik Lääne-Harju valla elanikud. Selleks, et tarbijal oleks pakendite sorteerimine lihtsam, on Keskkonnaministeerium ja taaskasutusorganisatsioonid 2020. a alguses kokku leppinud ühistes konteinerkleebistes, leiad need tutvumiseks siit.

*Klaaspakendi kogumismahuti puudumisel võib klaaspakendi panna segapakendi mahutisse.
*Määrdunud pakend on segaolmejääde!
*Pappkastid tuleb ruumi säästmise mõttes eelnevalt kokku suruda.

Avalikke pakendite kogumismahuteid haldavad erinevad taaskasutusorganisatsioonid:

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
Mustamäe tee 24, Tallinn 10621
Tel: +372 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Lao tn 5, Maardu, Harjumaa 74114
Tel: +372 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Tel: +372 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee