Lääne-Harju valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetega saab tutvuda siin.  

Avaliku ürituse loa taotlust saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses