Keskkonna- ja ehitusosakond

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Kerli Lambing 5919 9774 kerli.lambing@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis 
eelregistreerimisega
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00 

Nõunik

(keskkonnaküsimused, sh puurkaevu ja puuraugu asukohad, raieload, reovee-, kanalisatsiooni- ja kuivendusprojektid)

Kärol Kuusk  5696 0222 karol.kuusk@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00

Nõunik

(jäätmehooldus, sh korraldatud jäätmevedu)

Marika Ilves 5353 4720 marika.ilves@laaneharju.ee Vastuvõtt Paldiskis 
eelregistreerimisega
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00 

Nõunik

(detailplaneeringud)

Ado Pallase 679 0604 ado.pallase@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00
Vastuvõtu pikkus kuni 30 min/in 

Nõunik

(projekteerimistingimused ja detailplaneeringud)

Sven Liivak 679 0635 sven.liivak@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00
Vastuvõtu pikkus kuni 30 min/in)

Nõunik

(projekteerimistingimused ja detailplaneeringud)

   

 

 Ametikoht täitmata

Nõunik

(maamaksu kohuslased, kohanimed, elektroonilise geo-arhiivi, teostusjooniste arhiivi, planeeringute- ja munitsipaalmaade registri toimingud)

Kairi Tiitsmann 677 6921 kairi.tiitsmann@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis
T 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00

Nõunik 

(maakorraldustoimingud ja maareformiga seotud ülesanded, sh jätkuvalt riigi omandis oleva maa reformimise korraldamine)

Erkki Pratka 608 7882 erkki.pratka@laaneharju.ee

Vastuvõtt Padisel eelregistreerimisega tel 608 7882
E 9.00-12.00 ja 13.00-17.00
R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 

Nõunik

(keskkonna- ja ehitusjärelevalve)

Regina Siimert 5302 2069 regina.siimert@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600
T 9.00-12.00 
N 14.00-18.00

Nõunik

(keskkonna- ja ehitusjärelevalve, hulkuvate loomadega seonduvad juhtumid)

Tarvo Trepp 5470 0032 tarvo.trepp@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600

T 9.00-12.00

N 14.00-18.00

Ehitustalitus

       
Talituse juht Ly Pihel 5365 5638 ly.pihel@laaneharju.ee  

Nõunik

(ehitustegevuse alased menetlused ja nõustamised)

Veljo Männiste 608 7875 veljo.manniste@laaneharju.ee

Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600
T 9.00-12.00
Vastuvõtt Padisel eelregistreerimisega tel. 608 7875
N 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
Vastuvõtu pikkus kuni 30 min/in 

Nõunik

(ehitustegevuse alased menetlused ja nõustamised)

Juhan Kuller 677 6323 juhan.kuller@laaneharju.ee
Vastuvõtt Paldiskis eelregistreerimisega tel. 679 0600
T 9.00-12.00
N 14.00-18.00
Vastuvõtu pikkus kuni 30 min/in