Hädaabinumber 112

Häirekeskuse hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral alati kohest tasuta abi kutsuda. Numbrile 112 saab helistada ka siis, kui telefonis ei ole SIM-kaarti või operaatori võrgus puudub levi. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus. 
Helistada tuleks järgmistel juhtudel:
- on vaja kiiret abi,
- on alust arvata, et kohene abivajadus tekib,
- soovid ohust teada anda.
 
Kui kahtled, kas tegu on hädaolukorraga, ära kõhkle helistamast. Kõnele vastav päästekorraldaja on väljaõppinud professionaal, kes selgitab välja olukorra tõsiduse. 
Õpeta hädaabinumber 112 selgeks ka lastele ja julgusta neid seda õigesti kasutama.
Kõik Häirekeskusesse tehtud kõned salvestatakse.
Häirekeskusse helistades ütle esimesena, mis juhtus, kas keegi on saanud viga ja vajab abi.
Ütle võimalikult täpne aadress või kirjelda oma asukohta.
Kuula päästekorraldaja juhiseid ja vasta tema küsimustele, et ta saaks aidata. Küsimuste kaudu saab päästekorraldaja õigesti hinnata ohuolukorda ja anda päästjatele, politseile ja kiirabile võimalikult ruttu ja palju vajalikku lisainfot.
Ole kannatlik. Kui ohus on kellegi elu või vara, saadetakse abi välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine – see on juba teel.
Lõpeta kõne alles siis, kui kogu vajalik info on edasi antud ja päästekorraldaja seda lubab.
Kui olukord muutub, anna sellest kindlasti teada. Hoia oma telefoniliin vaba, et sulle saaks vajaduse korral tagasi helistada.

Ohvriabi kriisitelefon 116006

Alates 1. jaanuarist 2019 käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.
Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest.
Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.
Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee rubriigis 'alusta vestlust'. 
 

Lasteabitelefon 116111

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.
Nõuannet saab küsida ka interneti teel e-kirjaga (info@lasteabi.ee) või online-nõustamise teel kodulehel lasteabi.ee "Küsi abi" alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebook-ist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsisõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse.