Lääne-Harju Vallavalitsus otsib Klooga Raamatukogu juhataja kohusetäitjat

Lääne-Harju Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 01.01.2019 ümber Lääne-Harju vallas rahvaraamatukogude töö, mille käigus liidetakse kaheksa seni eraldiseisvat rahvaraamatukogu ühtse juhtimise alla ja selle tulemusena tekib Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis ja kõikidest senistest piirkondlikest rahvaraamatukogudest saavad haruraamatukogud.

Seoses raamatukoguvõrgu reformimisega Lääne-Harju vallas on Klooga Raamatukogu juhataja kohusetäitja ametikoht kuni 31.12.2018 ja alates 01.01.2019 muutub see haruraamatukogu hoidja ametikohaks.

Tööülesanded:

 • raamatukogu töö korraldamine;
 • teeninduspiirkonna elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamine;
 • raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarve koostamises osalemine ja selle täitmise kontrollimine;
 • arengukava koostamises osalemine, elluviimine ja analüüs;
 • asutuse tegevuskava koostamine;
 • koostöö tegemine piirkonna teiste raamatukogude, laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • kohanemis- ja algatusvõime

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • asutuse juhtimise kogemus;

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Aedlinna tee 5, Klooga alevik, Lääne-Harju vald

Tööaeg: osaline tööaeg (0,5 kohta)

Tööle asumise aeg: 1.detsember 2018

Kandideerimistähtaeg: 25.november 2018

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, 679 0603

                Liisi Ling, liisi.ling@laaneharju.ee, 677 6325

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktorit

Lääne-Harju Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 01.01.2019 ümber Lääne-Harju vallas rahvaraamatukogude töö, mille käigus liidetakse kaheksa seni eraldiseisvat rahvaraamatukogu ühtse juhtimise alla ja selle tulemusena tekib Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis ja kõikidest senistest piirkondlikest rahvaraamatukogudest saavad haruraamatukogud. Valla raamatukogude ühtse juhtimisega on võimalik optimeerida ja parandada valla  raamatukogude  ressursside  jaotust,  teavikutega  varustamist, mitmekesistada  osutatavaid teenuseid ja tõsta  teeninduse  kvaliteeti.

 

Uue raamatukogu direktori tööülesanded:

 • Ühinenud raamatukogude töö koordineerimine ja arendamine;
 • Lääne-Harju valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamise korraldamine;
 • raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarve koostamisel osalemine ja selle täitmise kontrollimine;
 • arengukava koostamisel osalemine, elluviimine ja analüüs;
 • asutuse tegevuskava koostamine;
 • koostöö tegemine Lääne-Harju valla laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga, sh ürituste ja projektide korraldamine.
 • raamatukogu tegevusteks projektitoetuste taotlemine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • kohanemis- ja algatusvõime

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • asutuse juhtimise kogemus;
 • projektide kirjutamise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 01.01.2019

Kandideerimistähtaeg: 7.detsember 2018

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, 679 0603

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase järelevalve teostamine
 • Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine
 • Õhusaastelubade ja maavara kaevandamislubade, liiklemislubade (järve- ja rannaaladel) menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine.
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.

 

 Nõudmised kandidaadile

 • Keskkonnaalane või sellele sisult vastav kõrgharidus
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle,
 • stressitaluvus
 • hea arvuti kasutamise oskus
 • täpsus ja korrektsus
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

 

Kasuks tuleb

 • Varasem erialane töökogemus sarnasel ametikohal
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine

 

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 30.november 2018

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti

Tööülesanded

 • Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise koordineerimine;
 • Planeerimisega seotud info haldamine;
 • Detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu tagamine ning planeeringute kohta info jagamine huvitatud isikutele;
 • Järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise täitmise üle;
 • Projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja koostamine;
 • Ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus või selle omandamine soovitavalt linnaplaneerimise, urbanistika-, maastikuarhitektuuri või avaliku halduse valdkonnas või keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialase ettevalmistusega;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus keskmisel tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Ruumilise planeerimise valdkonna tundmine;
 • Väga hea arvutikasutamise oskus;
 • Väga hea pingetaluvus;
 • Avatus, valmidus koostööks, usaldusväärsus, ausus ja hea suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses
 • ruumilise planeerimisega seotud arvutiprogrammide kasutamise oskus (CAD, GIS);
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • sõbralikku kollektiivi kaasaegsetes töötingimustes.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 15. november 2018

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

 

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja (1,0) ametikohale (töökeeleks eesti keel).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata emailile signe@vasalemma.ee

Info telefonil 534 75 725

Tööleasumine esimesel võimalusel.