Vabad töökohad

Lääne-Harju vald pakub tööd ehitusspetsialistile

Tööülesanded

 • Ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine;
 • Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine;
 • Ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine;
 • Projekteerimistingimuste insenertehnilise osa koostamine;
 • Ehitiste omanike nõustamine ja abistamine ehitusalastes küsimustes;
 • Ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus (ehitusalane) või selle puudumisel teenistus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 6 kuud või töötamine ametikoha töövaldkonnas 2 aastat;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus keskmisel tasemel;
 • Ehitusõiguse valdkonna tundmine;
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • Väga hea pingetaluvus;
 • Avatus, valmidus koostööks, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses
 • Kogemus riikliku Ehitisregistri toimingute osas;
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • sõbralikku kollektiivi kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 30. jaanuar 2018

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

 

Lääne-Harju vald pakub tööd lastekaitsespetsialistidele (2 ametikohta Paldiski ja Padise piirkonda)

Tööülesanded:

·         Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes;

·         Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete sisestamine ja menetlemine;

·         juhtumitöö peredega;

·         arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;

·         probleemide lahendamine koostöös võrgustiku kuuluvate asutuste ja isikutega;

·         abivajaduse hindamine ja teenustele suunamine.

 

Kandideerimise eelduseks on:

·         erialane kõrgharidus

·         eelnev töökogemus antud valdkonnas

·         kohusetunne, stressitaluvus ja võime töötada pingelises olukorras

·         hea suhtlemis- ja koostööoskus

·         vene keele oskus suhtlustasandil

·         arvuti kasutamise oskus

 

Kasuks tuleb: B-kategooria juhilubade olemasolu

 

Omalt poolt pakume

·         vastutusrikast ja mitmekesist tööd

·         sõbralikku ja toetavat kollektiivi

·         avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi

 

Kandideerimistähtaeg 31.01.2018

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Kontaktisik  Liisi Ling, personalispetsialist, liisi.ling@laaneharju.ee, +372 53 808 190

 

 

Lääne-Harju vald pakub tööd planeeringute spetsialistile

Tööülesanded

 • Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise koordineerimine;
 • Planeerimisega seotud info haldamine;
 • Detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu tagamine ning planeeringute kohta info jagamine huvitatud isikutele;
 • Järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise täitmise üle;
 • Projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja koostamine;
 • Ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • Keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialane ettevalmistusega või kõrgharidus või selle omandamine (soovitavalt linnaplaneerimise-, urbanistika-, maastikuarhitektuuri- või avaliku halduse valdkonnas);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus keskmisel tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Ruumilise planeerimise valdkonna tundmine;
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • Väga hea pingetaluvus;
 • Avatus, valmidus koostööks, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses
 • Ruumilise planeerimisega seotud arvutiprogrammide kasutamise oskus (CAD, GIS);
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 28. jaanuar 2018

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

 

Lääne-Harju vald pakub tööd Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse juhatajale

Tööülesanded

 • noortekeskuse igapäevatöö juhtimine;
 • asutuse tegevusplaani koostamine;
 • koostöö tegemine teiste valla laste- ja noorte organisatsioonidega;
 • noortele mõeldud arendavate tegevuste (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid) planeerimine, sisustamine, läbiviimine;
 • keskuste töö korraldamiseks lisavõimaluste ja vahendite otsimine nii kohalikest-, riigi- kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
 • projektide kirjutamine ja juhtimine
 • osalemine laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;
 • kultuuritegevuse korraldamine

 

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus või selle omandamine (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus noorsootöö, sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas ja/või juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • noorsootöö valdkonna tundmine;
 • hea pingetaluvus;
 • loovus, avatus, paindlikkus, positiivsus, hea kohanemisvõime.

 

Kasuks tuleb

 • projektijuhtimise kogemus
 • huviala olemasolu ning süvendatud teadmisest sellest eesmärgiga anda teadmisi edasi noortele ning arendada sellest noortekeskuse üks tegevussuundi
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Aedlinna tee 3, Klooga alevik, Lääne-Harju vald

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile urve.luht@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 25. jaanuar 2018

Lisainfo: Urve Luht, urve.luht@laaneharju.ee  tel. 5122051

Lääne-Harju vald pakub tööd avalike suhete spetsialistile

Otsime vastloodud vallavalitsuse arendusosakonda hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega meeskonnatöötajat vallavalitsuse suhtluse korraldamiseks avalikkusega.

 

Tööülesanded

 • valla igakuise ajalehe välja andmine

 • omavalitsusega seotud teabe vahendamine teiste infokanalite ja sotsiaalmeedia kaudu

 • olulistel valla sündmustel jäädvustaja ja kajastajana osalemine

 • valla mainekujunduse ja muude turundustegevuste korraldamine

 

Nõudmised kandidaadile

 • erialane kõrgharidus

 • eelnev töökogemus ajakirjanduses, kommunikatsiooni või suhtekorralduse alal

 • väga hea eesti keele oskus

 • korrektsus, kohusetundlikkus, hea väljendusoskus, algatusvõime, avatud meel ning koostöövõime

 

Kasuks tuleb

 • üldised teadmised riigi ja omavalitsuste toimimisest

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavaid väljakutseid uue omavalitsuse ülesehitamisel

 • meeldivat töökeskkonda ja –kollektiivi

 

Töökoht: Lääne-Harju Vallavalitsus, Paldiski linn, Rae tn 38

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerida soovijailt ootame avaldusi koos elulookirjelduse ning motivatsioonikirjaga hiljemalt 19. jaanuariks 2018.

Kontaktisik:  personalispetsialist Liisi Ling, e-post: liisi.ling@laaneharju.ee