Lääne-Harju vallavalitsus võtab tööle kaks hooldustöötajat projekti “Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise“ raames

Lääne-Harju valla lasteaiad ja koolid otsivad töötajaid

Padise Lasteaed otsib:

eripedagoogi 1,0 koormusega

logopeedi 0,3 koormusega

 

Vasalemma Lasteaed Sajajalgne otsib:

lasteaiaõpetajat  1,0 koormusega

 

Paldiski Lasteaed Sipsik otsib:

lasteaiaõpetajat  1,0 koormusega

 

Paldiski Põhikool otsib:

eripedagoogi    0,5 koormusega

logopeedi         0,5 koormusega

 

Risti Kool otsib:

abiõpetaja-tugiisikut  1,0 koormusega

 

Paldiski Vene Põhikool otsib:

sotsiaalpedagoogi 0,5 koormusega

 

Vasalemma Põhikool otsib:

logopeed-eripedagoogi 1,0 koormusega

 

 

Laulasmaa Kool otsib:

Laulasmaa koolimajja matemaatikaõpetajat  1,0 koormusega

Laulasmaa koolimajja klassiõpetajat  2,0 koormusega

Laulasmaa koolimajja koormeistrit  0,5 koormusega

Lehola koolimajja klassiõpetajat  1,0 koormusega

Lehola koolimajja logopeedi 0,7 koormusega

 

Täpsemat informatsiooni õppeasutuste kohta saab asutuste kodulehekülgedelt ja Lääne-Harju valla kodulehelt. Täiendavat informatsiooni tööpakkumise kohta saab vastavast õppeasutusest.

 

Kandideerimiseks palume saata sooviavalduse, CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kandideerimistähtaeg: 30.09.2018

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib Vasalemma Külaraamatukogu direktori kohusetäitjat

Tööülesanded:

 • raamatukogu töö korraldamine;
 • teeninduspiirkonna elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamine;
 • raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarve koostamine ja selle täitmise kontrollimine;
 • arengukava koostamine, elluviimine ja analüüs;
 • asutuse tegevuskava koostamine;
 • koostöö tegemine piirkonna teiste raamatukogude, laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga.

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • kohanemis- ja algatusvõime

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • asutuse juhtimise kogemus;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 6.oktoober 2018

Lisainfo: Direktori kohusetäitja ametikoht on kuni 31.12.2018. Seoses raamatukoguvõrgu reformimisega Lääne-Harju vallas muutub alates 01.01.2019 raamatukogu direktori kohusetäitja ametikoht haruraamatukogu hoidja ametikohaks.

Kandideerimistähtaeg: 26.september 2018

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Liisi Ling, liisi.ling@laaneharju.ee, 677 6325