Naiste tugikeskused pakuvad abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele. Pakutavad teenused on: juhtumipõhine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine,...

Tallinna Naiste Tugikeskusest saab abivajaja tuge

Naiste tugikeskused pakuvad abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele. Pakutavad teenused on: juhtumipõhine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine,...

Tööülesanded: Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded: Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete...

Tööülesanded: Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumispärases keskkonnas (kodus) ning vähendatakse tööealise isiku...

Lääne-Harju Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja (Vasalemma piirkonda)

Tööülesanded: Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumispärases keskkonnas (kodus) ning vähendatakse tööealise isiku...

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa lüüa Lääne-Harju valla arengukava täiendamisel. Valdkondlikud arutelud töögruppides toimuvad 10.-12. juunil Paldiskis järgmiselt: 07.06 kell 9.30 Turism...

Huvilised on oodatud osalema valla arengukava 2019-2030 täiendamisel

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa lüüa Lääne-Harju valla arengukava täiendamisel. Valdkondlikud arutelud töögruppides toimuvad 10.-12. juunil Paldiskis järgmiselt: 07.06 kell 9.30 Turism...

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu...

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu...

1997. aastal rajati Paldiskisse, endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse peahoonesse radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, et käitusest kõrvaldada kunagise tuumaobjekti puhastamisel tekkinud ning...

Riik kavandab Paldiskis asuva radioaktiivsete jäätmete vahelao asemele lõplikku ohutut ladustuspaika

1997. aastal rajati Paldiskisse, endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse peahoonesse radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, et käitusest kõrvaldada kunagise tuumaobjekti puhastamisel tekkinud ning...

Pühapäeval, 2. juunil kell 15. 00 avatakse Amandus Adamsoni Muuseumis kunstnik Tamar Paali näitus „Unistus suureks kasvamisest", kus kunstnik kutsub kaasa mõtlema suureks kasvamise unistusele....

Tamar Paali näitus Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis

Pühapäeval, 2. juunil kell 15. 00 avatakse Amandus Adamsoni Muuseumis kunstnik Tamar Paali näitus „Unistus suureks kasvamisest", kus kunstnik kutsub kaasa mõtlema suureks kasvamise unistusele....

Vastavalt Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 2019. aasta 1. juunist olema kõik valla territooriumil elavad kassid ja koerad kiibistatud. Eelnevaga seoses pakub...

Koerte ja kasside tasuta kiibistamine 1. ja 2. juunil

Vastavalt Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 2019. aasta 1. juunist olema kõik valla territooriumil elavad kassid ja koerad kiibistatud. Eelnevaga seoses pakub...

Laulasmaa Kooli lasteaed kutsub Laulasmaa XII rahvatantsupäevale 29. mail kell 10:00-12:00 lasteaia õuel.  Pidu algab rongkäiguga. Esinevad lasteaialapsed Tallinnast, Harjumaalt, ja...

Laulasmaa lasteaed kutsub XII rahvatantsupäevale 29. mail

Laulasmaa Kooli lasteaed kutsub Laulasmaa XII rahvatantsupäevale 29. mail kell 10:00-12:00 lasteaia õuel.  Pidu algab rongkäiguga. Esinevad lasteaialapsed Tallinnast, Harjumaalt, ja...

Eesti Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni juuni keskpaigani saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel...

Klooga harjutusvälja kasutusgraafik 23. maist 16. juunini

Eesti Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni juuni keskpaigani saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel...

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsusega nr 135 algatatud Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute...

Rummu aleviku Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.06.–10.07.2019

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsusega nr 135 algatatud Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute...

Lääne-Harju valla valimiskomisjon teeb Euroopa Parlamendi hääletamistulemused Lääne-Harju vallas kindlaks avalikult esmaspäeval,  27. mail 2019 kell 10 Lääne-Harju vallamajas, asukohaga...

Euroopa Parlamendi valimiste 2019 hääletustulemuste kindlakstegemine

Lääne-Harju valla valimiskomisjon teeb Euroopa Parlamendi hääletamistulemused Lääne-Harju vallas kindlaks avalikult esmaspäeval,  27. mail 2019 kell 10 Lääne-Harju vallamajas, asukohaga...

AS Eesti Raudtee viib läbi Klooga raudteejaama remonttöid. Klooga raudteeülesõitu rekonstrueeritakse 18.-22 maini. Tööde teostamise ajal korraldatakse liiklus ümber mööda ajutist ülesõitu....

Klooga raudteeülesõidu remont 18.-22. maini

AS Eesti Raudtee viib läbi Klooga raudteejaama remonttöid. Klooga raudteeülesõitu rekonstrueeritakse 18.-22 maini. Tööde teostamise ajal korraldatakse liiklus ümber mööda ajutist ülesõitu....

  Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi,...

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini ohutushoiulaagri

  Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi,...

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail.  Valimisjaoskonnad on valimispäeval avatud kl 9.00–20.00 Valimisjaoskond nr 1 – Lääne-Harju Valla Raamatukogu, Rae tn 38, Paldiski...

Homsest algab Euroopa Parlamendi valimiste elektrooniline hääletamine

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail.  Valimisjaoskonnad on valimispäeval avatud kl 9.00–20.00 Valimisjaoskond nr 1 – Lääne-Harju Valla Raamatukogu, Rae tn 38, Paldiski...

Lääne-Harju vallavalitsus müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras Lääne-Harju vallale kuuluva OÜ Padise Grupp osa koos toimiva kruusa-liiva karjääri ja kehtivate kaevandamislubadega. ...

Lääne-Harju vallale kuuluva Padise Grupp OÜ osa müük

Lääne-Harju vallavalitsus müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras Lääne-Harju vallale kuuluva OÜ Padise Grupp osa koos toimiva kruusa-liiva karjääri ja kehtivate kaevandamislubadega. ...

Vastavalt Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 2019. aasta 1. juunist olema kõik valla territooriumil elavad kassid ja koerad kiibistatud. Sellega seoses pakub...

Koerte ja kasside tasuta kiibistamine 18. mail Keilas

Vastavalt Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 2019. aasta 1. juunist olema kõik valla territooriumil elavad kassid ja koerad kiibistatud. Sellega seoses pakub...