Tööülesanded Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine Keskkonnaalase järelevalve teostamine Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine ...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine Keskkonnaalase järelevalve teostamine Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine ...

Tööülesanded detailplaneeringute menetlemise ja koostamise koordineerimine planeerimisega seotud info haldamine detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti

Tööülesanded detailplaneeringute menetlemise ja koostamise koordineerimine planeerimisega seotud info haldamine detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu...

Tööülesanded ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine ...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi ehitusspetsialisti

Tööülesanded ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine ...

Avalik enampakkumine 11.06.2019 vallale kuuluvate korteriomandite müügiks ENAMPAKKUMINE toimub 11.06.2019 kell 12.00-13.40 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Paldiskis, Rae tn 38 II...

Avalik enampakkumine 11.06.2019 vallale kuuluvate korteriomandite müügiks

Avalik enampakkumine 11.06.2019 vallale kuuluvate korteriomandite müügiks ENAMPAKKUMINE toimub 11.06.2019 kell 12.00-13.40 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Paldiskis, Rae tn 38 II...

2018. a juulis otsustas volikogu algatada kohalike elanike ettepaneku alusel Keila-Joa aleviku asustusjaotuse muutmise Merenuka küla moodustamiseks. Merenuka küla moodustamise eelnõu...

Lääne-Harju vallas tekkis uus küla

2018. a juulis otsustas volikogu algatada kohalike elanike ettepaneku alusel Keila-Joa aleviku asustusjaotuse muutmise Merenuka küla moodustamiseks. Merenuka küla moodustamise eelnõu...

Kaitseliit teavitab oma õppusest 21. aprilli hommikul Paldiskis Leetse tee piirkonnas. Lühiajaliselt kasutatakse väikerelvasid kell 06:00-06:30 ning kell 09:00-12:30. 

Teade Kaitseliidu õppusest 21. aprillil Paldiskis

Kaitseliit teavitab oma õppusest 21. aprilli hommikul Paldiskis Leetse tee piirkonnas. Lühiajaliselt kasutatakse väikerelvasid kell 06:00-06:30 ning kell 09:00-12:30. 

Lugupeetud vallaelanikud! Seoses ametnike koolitusega on neljapäeval, 18. aprillil vallavalitsus avatud  08.30-12.00. Soovime häid saabuvaid kevadpühi!  

18. aprillil on vallavalitsus avatud kl 8.30-12.00

Lugupeetud vallaelanikud! Seoses ametnike koolitusega on neljapäeval, 18. aprillil vallavalitsus avatud  08.30-12.00. Soovime häid saabuvaid kevadpühi!  

24. aprillil kell 09:00 – 11:00 on soojakatkestus Paldiski linnas järgmistes hoonetes: Rae 27, 29, 31, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 ja 56 . Palume korterelamute esindajatel informeerida...

Soojakatkestus Paldiskis 24. aprillil

24. aprillil kell 09:00 – 11:00 on soojakatkestus Paldiski linnas järgmistes hoonetes: Rae 27, 29, 31, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 ja 56 . Palume korterelamute esindajatel informeerida...

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale (osaline keelekümblus/lapsed vanuses 3-4 a). Tööle asumise aeg alates 01.09.2019 Kandidaatidel palume saata...

Paldiski lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma eesti keele õpetaja ametikohale

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale (osaline keelekümblus/lapsed vanuses 3-4 a). Tööle asumise aeg alates 01.09.2019 Kandidaatidel palume saata...

Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta). Tööülesanded: - IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine - lasteaia...

Rummu lasteaed Lepatriinu pakub tööd haridustehnoloogile

Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta). Tööülesanded: - IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine - lasteaia...

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284) ja Settebasseini (29501:007:0554)...

Lääne-Harju Vallavalitsus teavitab detailplaneeringu algatamisest Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistutel ning lähialal

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284) ja Settebasseini (29501:007:0554)...

Lääne Harju Valla Raamatukogu ja haruraamatukogud valla piirkondades on 19. aprillil suletud. Lääne-Harju Valla Raamatukogu soovib oma lugejatele kauneid Kevadpühi!

Lääne-Harju Valla Raamatukogu ja haruraamatukogud on 19. aprillil suletud

Lääne Harju Valla Raamatukogu ja haruraamatukogud valla piirkondades on 19. aprillil suletud. Lääne-Harju Valla Raamatukogu soovib oma lugejatele kauneid Kevadpühi!

Pikisilmi on Laulasmaa piirkonna püsi- ja suveelanikud oodanud kaasaegsetele nõetele vastavat ühsveevärgi ja -kanalisatsioonisüteemi, mille rajamine ainult valla rahakoti toel ei ole...

KIK toetab pikisilmi oodatud Laulasmaa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti

Pikisilmi on Laulasmaa piirkonna püsi- ja suveelanikud oodanud kaasaegsetele nõetele vastavat ühsveevärgi ja -kanalisatsioonisüteemi, mille rajamine ainult valla rahakoti toel ei ole...

Klooga raamatukogu on ajutiselt suletud 15.-18. aprillini. Laupäeval, 20. aprillil on raamatukogu avatud tavapärasest kauem: 10.00-15.00. Raamatute tagastamiseks on võimalik kasutada...

Klooga raamatukogu on suletud 15.-18. aprillini

Klooga raamatukogu on ajutiselt suletud 15.-18. aprillini. Laupäeval, 20. aprillil on raamatukogu avatud tavapärasest kauem: 10.00-15.00. Raamatute tagastamiseks on võimalik kasutada...

Vallavalitsus kuulutab välja bussipeatuste nimede konkursi. Uued bussipeatused on seotud sügisel algaval avalikul liiniveol kooliõpilaste teenindamisega. Avalikku liinivedu teenindavad bussid...

Uued bussipeatused ootavad nimesid

Vallavalitsus kuulutab välja bussipeatuste nimede konkursi. Uued bussipeatused on seotud sügisel algaval avalikul liiniveol kooliõpilaste teenindamisega. Avalikku liinivedu teenindavad bussid...

Keskkonnaamet teavitab, et koostamisel on Saue ja Lääne-Harju vallas paikneva Suure-Aru looduskaitseala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid...

Suure-Aru looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine

Keskkonnaamet teavitab, et koostamisel on Saue ja Lääne-Harju vallas paikneva Suure-Aru looduskaitseala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga aprillikuu teisel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel 53326746;...

Klooga harjutusvälja kasutusgraafik 15.-30. aprillini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga aprillikuu teisel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel 53326746;...

Peamised tööülesanded: valla raamatukogu, huvikoolide, kultuuri- ja huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine ja arendamine valla noorsootöötajate töö...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib huvitegevus- ja noorsootööspetsialisti

Peamised tööülesanded: valla raamatukogu, huvikoolide, kultuuri- ja huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine ja arendamine valla noorsootöötajate töö...

Peamised tööülesanded: valla tugikeskuse ülesehitamine; HEV-lastele tugispetsialistide, õpikohtade ja õpilaskodude leidmine; perede nõustamine ja juhendamine, dokumentide...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib HEV- ja nõustamisspetsialisti

Peamised tööülesanded: valla tugikeskuse ülesehitamine; HEV-lastele tugispetsialistide, õpikohtade ja õpilaskodude leidmine; perede nõustamine ja juhendamine, dokumentide...

Karu tee, Kotka tee ja Kõltsu allee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 10.04.2019 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis nr 202 asukohaga Rae...

Karu tee, Kotka tee ja Kõltsu allee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 10.04.2019 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses

Karu tee, Kotka tee ja Kõltsu allee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 10.04.2019 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis nr 202 asukohaga Rae...

Näitan: 1 541-1 560
Elemente lehe kohta 20
of 93