Lohusalu luitemetsade kaitse alla võtmise dokumentide avalik väljapanek ja arutelu

Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 31.08.2021 otsusega nr 71 Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Lohusalu poolsaarele omaste maastike, luitemetsade ja vääriselupaikade kaitse ning virgestus- ja puhkevõimaluste parandamine.
 
Lohusalu luitemetsad paiknevad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas. Kavandatava kaitseala suuruseks on 33 ha ja see jääb täies ulatuses munitsipaalomandis olevale maatulundusmaale. Täpsemalt hõlmab kavandatav kaitseala Lohusalu küla Ringmängu (katastritunnus 29501:007:1666), Laheda (katastritunnus 29501:007:1667), Labida (katastritunnus 29501:007:1656), Linnuse (katastritunnus 29501:007:1664) ja Lohusalu tee 108 (katastritunnus 29501:001:0774) kinnistuid. Kaitse alla võtmise menetluse läbiviijaks on Lääne-Harju Vallavalitsus.
 
Loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanekuga ja teiste menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda 20. septembrist 3. oktoobrini 2021. aastal  Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski linn) kohapeal või Lääne-Harju valla kodulehel https://laaneharju.ee/lohusalu-luitemetsad. Looduskaitseseaduse § 9 lõike 71 kohaseid vastuväiteid ja ettepanekuid ootame kuni 3. oktoobrini kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsuse postiaadressil või e-kirjaga aadressil info@laaneharju.ee.
 
Esitatud ettepanekutele, küsimustele ja vastuväidetele vastatakse enne avaliku arutelu, mis toimub Lääne-Harju Vallavalitsuses 27. oktoobril kell 17.00.  Avaliku  arutelu  lõppedes  vastatakse  tõstatunud  või  vastamata  jäänud  küsimustele  nädala  aja jooksul  (lõpptähtajaga  03.11.2021).  Pärast  seda  otsustab  Lääne-Harju  Vallavolikogu  Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise üle.