« Tagasi

Vasalemma aleviku teeäärsete puistute hooldus

Jaanuaris ja veebruaris teostatakse Vasalemma aleviku teede ja tänavate äärse haljastu puistu hooldustöid, millega alustatakse jaanuari kolmandal nädalal. Tööde käigus eemaldatakse võsa ja teekoridori kasvavaid oksi. Tööde eesmärk on parandada tänavatel liiklusohustust, läbitavust (ka operatiiv- ja teenindussõidukitele), nähtavust ja visuaalset kvaliteeti. Tõid teostatakse mootorsaagide ja võsatrimmeritega päevasel ajal tänavalõikude kaupa. Palume mürahäiringu puhul mõistvat suhtumist.
Tee- ja tänavamaana käsitletakse teemaa krundi ja piirneva katastriüksuse tähistatud piiri (piirdeaeda). Tähistamata piiridel teostatakse tõid sellises ulatuses, et tagatud oleks tänava- või teeserva korrastatud ilme, jälgitakse väljakujunenud tänava struktuuri ja varsemalt tehtud hoolduslõikuste ulatust.
Raiejäätmed koondatakse tööde käigus tänava äärde hunnikutesse, kus need ühekorraga kokku kogutakse.
Tööde kontaktisik:
Madis Vaikmaa
Lääne-Harju vallavalitsus
avaliku ruumi spetsialist
madis.vaikmaa@laaneharju.ee