Ohtlike jäätmete kogumisringid valla maapiirkondades

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel toimuvad 2019. ja 2020. aastal Lääne-Harju valla maapiirkondades ohtlike jäätmete kogumisringid. 
Ohtlike jäätmete kogumisringide raames saavad valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (kodukeemia) nagu kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskmetalle sisaldavad patareid ja väikeakud. 
Lisaks saab eraldi ära anda asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, sealhulgas eterniiti. Asbesti sisaldavate jäätmete äraandmiseks tuleb eelnevalt registreeruda, sest ühelt isikult võetakse korraga vastu kuni 2 m³ jäätmeid. Registreerumiseks tuleb saata eterniidi üleandja nimi ja elukoht koos üleantava koguse ja sobiva peatuspunkti nimega valla keskkonna peaspetsialistile aadressil teele.kaljurand@laaneharju.ee või helistada telefonil 679 0608. Kuna autode kandevõime on piiratud, siis saavad asbestijäätmeid üle anda vaid isikud, kes on eelnevalt registreerunud ning kellele on saadetud kinnituskiri. Ootejärjekorda jäävad isikud saavad jäätmeid üle anda järgmisel kogumisringil.
Kogumisringid on mõeldud ainult eraisikutele, ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Erafirmad on kohustatud ise üle andma oma ohtlikud jäätmed vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele.
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ega autorehve. Komplekssed elektri- ja elektroonikaseadmed, nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms saab tasuta (eterniiti vastavalt hinnakirjale) viia Keila linna jäätmejaama aadressil Tehase tn 5, Keila linn.
 
Esimesed kogumisringid toimuvad alljärgnevalt.