Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele ja aseesimehele, vallavolikogu liikmele ning revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine" muutmine. Eelnõu nr 1-4/55

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine (väikesaared) II lugemine ja kinnitamine Eelnõu nr 1-4/32

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

3. Aktsiaseltsi Lahevesi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Eelnõu nr 1-4/42

Ettekandja: finantsjuht Riina Karm

4. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate võõrandamiseks Eelnõu 1-4/56

Ettekandja: finantsjuht Riina Karm

5. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis Eelnõu 1-4/57

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

6. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine Eelnõu 1-4/58

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

7. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine Eelnõu 1-4/59

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Sert

8. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 152 „Sotsiaaltoetuste piirmäärad" muutmine Eelnõu 1-4/60

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

9. Rummu Lasteaia Lepatriinu põhimäärus Eelnõu 1-4/61

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

10. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Paldiski, Põhjasadam 2) Eelnõu 1-4/62

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Vasalemma, Jaani 48) Eelnõu 1-4/63

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Vallavara võõrandamine (Tiigikurvi ja Tiigiserva) Eelnõu 1-4/165

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Langa küla, Ojaniidi) Eelnõu 1-4/64

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Seisukoha kujundamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise kohta (radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse

Eelnõu 1-4/65

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

16. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

16.1. Informatsioon Lääne-Harju valla kaevetööde eeskirja menetlemisest

16.2. MTÜ Kloogaranna Kultuuripärandi ja Looduskaitse Seltsi pöördumine

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage ruutu Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja seejärel klikkige nupul „Otsi" ning siis avanevad 06.06.2019 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.