Kaitseväe suurõppuse Kevadtorm tegevused Ämari ümbruses

Kaitsevägi teavitab 29. aprillil algavast iga-aastasest suurõppusest Kevadtorm, mille raames on oodata senisest intensiivsemat lennutegevust Ämari piirkonnas.
Lennubaasis toimub ka muid tegevusi. Õppekogunemine koostegevusharjutuse läbiviimiseks leiab aset 07.05-09.05 õppuse „Baas Lukku 2019" ajal.
Koostööharjutused viiakse läbi valdavalt lennubaasi lähiümbruses Ämaris, milleks kasutatakse riigi- ja eraomandis olevaid kooskõlastatud maa-alasid. Kõiki maa-alasid kasutatakse heapermehelikult ning vajadusel õppuse lõpus need korrastatakse.
Ämari lähiümbruses asustatud aladel võidakse õppuse ajal kasutada paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid, mis võivad põhjustada tugevamat müra ajavahemikul kell 07.00-22.00, arvestades sealjuures kuivadest ilmadest põhjustatud suuremat tuleohtu.