Rummu lasteaed Lepatriinu pakub tööd haridustehnoloogile

Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta).
Tööülesanded:
- IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine
- lasteaia kodulehekülje haldamine
- lasteaiaõpetajate nõustamine IKT-alastes küsimustes
- IKT-alaste koolituste korraldamine
- osalemine ja lasteaiaõõetajate nõustamine IKT-alastes projektides
- IKT arendustegevus
Nõutav:
- Erialane kõrgharidus ja töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
- Korrektne eesti (vähemalt tase C1) ja inglise keel (vähemalt tase B2) nii kõnes kui kirjas ning võime väljendada end arusaadavalt;
- Kõrgel tasemel IKT-alased ja tehnoloogilised teadmised ning oskused;
- Oskus töötada meeskonna liikmena ning iseseisvalt oma ametikoha pädevuste piires;
- Kohusetundlikkus, otsustusvõime ning oskus vastutada oma otsuste ja tegevuste eest;
- Lasteasutuse töö parendamiseks ettepanekute tegemise oskus, loovus, avatus, uuenduslikkus ning algatusvõime ja julgus muutuste elluviimiseks.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee
Täiendav informatsioon tel. 53475725