Vallavalitsuse istung 13.09.2022


Tänast vallavalitsuse istungit viis läbi abivallavanem Erik Ruben. Istungil väljastati projekteerimistingimusi ning toimusid katastriüksuste ja nende sihtotstarvete jagamised. Kõne all olid Illurma, Maeru ja Padise külas asuvad katastriüksused, millest kaks jagati kaheks ning üks kolmeks eraldiseisvaks üksuseks.

Ühtlasi arutleti vallavara kasutusse andmise ning sundvalduse seadmiste üle. Näiteks rahuldati AS Lahevesi taotlus rajada Laulasmaa küla Kuusiku tee 1 kinnisasjale survekanalisatsiooni torustik. Otsus puudutab Laulasmaal Kõltsu piirkonna ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde teostamist. Ühtlasi sai AS Lahevesi ka kasutusõiguse Paldiskis Peetri tn lõik 1 osas eesmärgiga hoida seal valdavalt Paldiski linnas kasutatavat tehnikat.

Vallavalitsus otsustas tänasel istungil ka ehitusloa väljastamise Kloogaranna parkla ehitamiseks. Täiendava informatsioonina asub ehitustööde tsoonis Elektrilevi OÜ maakaabel ning elektripaigaldise  ohutuse  ja  säilivuse  tagamiseks tuleb enne ehitustööde alustamist kutsuda Elektrilevi volitatud esindaja, kes näitab objektil ette elektripaigaldiste asukohad.

Ühe päevakorra punktina oli arutlusel Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli soov pakkuda pilliõpet ka täiskasvanutele. Vallavalitsus leidis, et see on hea viis koolil laienemiseks ning Muusika- ja Kunstide Kooli ettepanek täiskasvanute pilliõppe korraldamiseks kiideti heaks. Ühtlasi kehtestati ka täiskasvanute pilliõppe õppetasu.

Olulisematest teemadest tuli kõne alla veel hanke ''Paldiski – Leetse kergliiklustee l etapi ehitamine'' lõppemine ning edukaks tunnistati Abeton Ehitus OÜ pakkumus. I etapis valmib kergliikustee lõigul Sadama tänava endisest raudteeülesõidukohast kuni Lille tänavani.