Vallalehe ilmumisest veel kord EST/RUS

EST:
Alates 2022. aastast levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eestikeelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele! Selleks, et ajaleht jõuaks sinu postkasti, täida veebivorm mis asub kodulehel https://laaneharju.ee/valla-ajalehe-tellimine. Tellimust on võimalik esitada ka infotelefonil 677 6910 või saates e-kirjaga sooviavalduse tellimus@laaneharju.ee. Avalduses palume lisada tellija nime, postiaadressi ning kas soovite vene- või eestikeelset lehte tellida.
Vallalehte on võimalik lugeda mõlemas keeles ka veebis, aadressil https://laaneharju.ee/vallaleht
RUS:
С 2022 года волостное управление Ляэне-Харью распространяет как эстонский, так и русский вариант волостной газеты только среди подписчиков! Чтобы газета попала в ваш почтовый ящик, заполните, пожалуйста, электронную форму на сайте волости https://laaneharju.ee/valla-ajalehe-tellimine. Также вы можете сделать подписку, позвонив по телефону 677 6910 или отправив электронное письмо по адресу tellimus@laaneharju.ee. В заявке обязательно укажите имя подписчика, полный почтовый адрес и на каком языке вы желаете получать газету – эстонский или русский вариант.
Волостную газету также можно прочитать в электронном виде на обоих языках по ссылке https://laaneharju.ee/vallaleht