Lääne-Harju Vallavolikogu 20.02.2018 istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu 20.02.2018 istungi päevakord

 

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub 20.02.2018 algusega kell 17.00 Laulasmaa koolimaja aatriumis (aadress: Harjumaa , Lääne-Harju vald, Laulasmaa, Kloogaranna tee 20).

 

PÄEVAKORD:

1. Osaluse omandamine äriühingus

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja eelarve majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool.

2. Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht Riina Karm.

3. Eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur

4. Ülesannete delegeerimine (noorsootöö seadus)

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

5. Rummu lasteaia „Lepatriinu" põhimääruse muutmine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi - Ranna tee, Paekivi tänav)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Telia -Pargi tn L1)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

8. Vee erikasutusloa taotlusega nõustumine (Ojamaa kinnistu heitvesi)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

9. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (I lugemine)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

10. Vallavara müük avalikul enampakkumisel (Lauda)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

11. Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaani kinnitamine

Ettekandja: Revisjonikomisjoni esimees Kadri Kurm

12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all , kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 20.02.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.