Lääne-Harju Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallale kuuluva Lauda kinnistu asukohaga Padise küla Lääne-Harju vald

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallale kuuluva Lauda kinnistu asukohaga Padise küla Lääne-Harju vald Harju maakond, kinnistusregistri registriosa number 5504750, katastritunnus 56201:001:1102, pindala 3760 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa (hoonestatud), alghinnaga 2000 eurot. Täpsem informatsioon on kinnisvaraportaalis www.kv.ee/3019862 .

Maakasutuse sihtotstarvet on võimalik muuta. Kinnistul asub laut (ehitusregistri kood 120765639; ehitusalune pind 332 m2). Lauda kinnistu asub muinsuskaitse kinnismälestise kaitsealal, 30 m ulatuses tugimaantee ja kõrvalmaantee teekaitsevööndis ning kinnistul lasuvad telekommunikatsiooni ja elektriliini piiranguvööndi kitsendused.

Enampakkumine toimub kolmapäeval, 28. märtsil 2018 kell 11.00 Lääne-Harju valla Padise teeninduspunkti  II korrusel (volikogu istungite ruumis) Padise külas Lääne-Harju vallas Harju maakonnas.

Kinnistu ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise tulemused kinnitab volikogu ühe kuu jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Enampakkumise osavõtutasu on 50.- eurot ja tagatisraha 200.- eurot, mis tuleb tasuda enne enampakkumise algust Lääne-Harju Vallavalitsuse kontole EE452200001120109987, selgituses objekti nimi "Lauda".


Info tel: 512 7599

 

Lääne-Harju Vallavolikogu otsus