Keskkonnakompleksloa andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiskisse kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts Alexela Terminal (registrikood 10392389, aadress: Rae põik 6, Paldiski) keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiski linna Rae tn 1d aadressile kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele.

 

1. Eelhinnangu eelnõu

2. Keskkonnakompleksloa väljastamise, vee-erikasutusloa nr L.VV/328505, jäätmeloa nr L.JÄ/330156 ning välisõhu saasteloa nr L.VV/321159 kehtetuks tunnistamise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu

3. Keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 eelnõu