Julgustame Lääne-Harju noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Lääne-Harju vald on liitunud Noortegarantii Tugisüsteemiga (NGTS), mille eesmärk on toetada ja suunata noori, kes ei õpi ega tööta. Septembris alustas sotsiaalkindlustusamet ka temaatilist teavituskampaaniat „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.". Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide poole pürgima, seda riiklike tugisüsteemide abil.

" Igal noorel on unistusi, kuid on neid, kel napib teadmisi ja võimalusi nende poole püüelda. Nende aitamiseks on ka Lääne-Harju vald täiendavalt liitunud tugisüsteemiga, et esmalt selgitada välja haridusest ja tööturult eemale jäänud 16-29 aastased noored ning seejärel aidata neil riigi toel järje peale saada," selgitab Lääne-Harju sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert.

Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on toetada 15-29aastaseid noori nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämisel töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumisega. Lääne-Harju vallas on tugisüsteemi kasutatud  2020 aastast ning selle aja jooksul on ühendust võetud üle saja noorega.

"Juba ainuüksi meie poole pöördumine on suur samm edasise elu muutmiseks, sest tihti on välja tulnud, et noortel puudub kas piisav eneseusk või teadmised võimalustest, millega oma unistusi täitma hakata. Oluline on edasi anda sõnum, et keegi ei pea oma mõtetega üksi olema ning vahepealsed ebaõnnestumised on vaid sissejuhatus edasistele õnnestumistele," ütleb Sert.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" ja Toetuse Andmise Tingimused (TAT) „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

Loe rohkem Noortegarantii Tugisüsteemist ja võimalustest siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts#Noorele

Lääne-Harju vallas on Noortegarantii Tugisüsteemi kontaktid:

Anneli Sternfeld (anneli.sternfeld@laaneharju.ee)

Anne-Ly Padrik (annely.padrik@laaneharju.ee)