EST/RUS Laienevad biojäätmete konteineri soetamise võimalused

Eilsel vallavalitsuse istungil võeti vastu korraldus, millega laiendame võimalusi biojäätmete konteinerite soetamiseks. Nüüdsest saavad konteinerit taotleda ka aiandusühistud, samuti saavad korteriühistud varasema kahe asemel soetada endale neli konteinerit.

Kutsume üles korteriühistuid, aiandusühistuid kui ka kõiki teisi jäätmevaldajaid (eramajad, ridaelamud, kaksikelamud jne) kasutama võimalust biojäätmete kogumismahutit soodsatel tingimustel soetama! Tegemist on soodsaima lahendusega biojäätmeid ära anda, sest biomahuti originaalhind on rohkem kui 40 eurot, teist samapalju tuleks tasuda paigalduse eest. Lääne-Harju Vallavalitsuse projektiBiojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" raames on võimalik soetada 140 liitrist biojäätmete kogumismahutit omaosalusega 10 eurot mahuti kohta.

Kogumismahuti soetamiseks tuleb esitada taotlus toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu. Arvestama peab, et vallavalitsus ei too mahuteid igale kinnistule kohale, vaid mahuti üleandmine toimub üle valla planeeritud peatuskohtades, millest teavitatakse vähemalt 7 päeva ette.

Peale kogumismahuti üleandmist ostjale edastab vallavalitsus hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul Lääne-Harju valla jäätmevedajale (Eesti Keskkonnateenused AS) info Teie kinnistul biojäätmete kogumismahuti kasutusele võtmise kohta. Tühjendatakse iga 14 päeva järel.

HINNAKIRI 

Teenus

Hind km-ta/eurot

Hind km-ga/eurot

Ühe 140 liitrise kogumismahuti tühjendus

0,55

0,66

Ühe kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 140 liitrisele mahutile

1,60

1,92

KOKKU

2,15

2,58

(arvutusnäide tehtud ühe mahuti kasutamisel tühjendamissagedusega 1 kord 14 päeval järel)

 

 

Vallavalitsusel on kohustus teostada järelevalvet biojäätmete liigiti kogumise osas tekkekohal ning vajadusel võetakse kasutusele vastavad meetmed (loe: trahvid).

Расширяются возможности приобретения контейнера для биоотходов

На вчерашнем заседании волостного совета было принято распоряжение, расширяющее возможности приобретения контейнеров для биоотходов. Отныне садоводческие товарищества также могут претендовать на получение контейнера, а квартирные товарищества также могут приобрести четыре контейнера вместо прежних двух.

Приглашаем квартирные и садоводческие товарищества, а также всех остальных собственников (частные дома, рядные дома, сдвоенные дома и т.д.) воспользоваться возможностью приобрести контейнер для сбора биоотходов на выгодных условиях! Это самое дешевое решение по сдаче биоотходов, потому что оригинальная цена составляет более 40 евро, столько же необходимо заплатить за установку. В рамках проекта самоуправления Ляэне-Харью „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" (Продвижение в волости Ляэне-Харью раздельного сбора биоотходов)  можно приобрести 140-литровый контейнер для сбора биоотходов с собственным взносом 10 евро.

Для приобретения контейнера и получения субсидий необходимо подать заявку через информационную систему  SPOKU. Следует учитывать, что волостное управление не подвозит контейнеры к каждому строению, а отдает контейнер на плановых остановках по всей волости, о которых сообщается заранее, не менее чем за 7 дней.

После передачи контейнера покупателю волостная управа не позднее чем в течение 14 календарных дней передает информацию фирме Eesti Keskonnateenused AS, которая занимается вывозом отходов в волости, о использовании контейнера для сбора биоотходов на вашем участке. Вывозятся биоотходы каждые 14 дней.

РАСЦЕНКИ

Услуга

Цена без налога/евро

Цена с налогом/евро

Опустошение контейнерa объемом 140-литровый

0,55

0,66

Подкладочный мешок и его установка поставщиком услуги на 140-литровый  контейнер

1,60

1,92

ВСЕГО

2,15

2,58

(расчета выполнен с использованием одного контйнера с периодичностью вывоза 1 раз в 14 дней)

 

Волостное управдение обязано контролировать сбор биоотходов по типу происхождения, и при необходимости будет применять соответствующие меры (штрафовать).