« Tagasi

HEAK koolitus – MTÜ asutamine ja juhtimise põhitõed ning rahastamisvõimalused vabaühendustele /Обучение “HEAK" – учреждение НКО и основы управления, а также возможности финансирования для неправительственных организацияй

EST:

Mis? HEAK koolitus – MTÜ asutamine ja juhtimise põhitõed ning rahastamisvõimalused vabaühendustele
Millal? 10. novembril 2022 kell 18-19.30
Kus? Paldiskis, Rae 38, 6. korrusel
Kes korraldavad? Lääne-Harju vald koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK)
Kes osalevad? Seminar on suunatud kõikidele, kes plaanivad asutada MTÜ või on selle lähiajal teinud ning soovivad rohkem informatsiooni ühenduse asutamise ja juhtimise kohta.
Palju maksab? Osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist.
Miks osaleda? Osalejad saavad teada, kuidas asutada  MTÜ ja kuidas seda juhtida, samuti on nad teadlikud erinevatest infoallikatest kui ka tugiteenustest, mida neile Eestis pakutakse.
Kuidas osaleda? Registreeru SIIN

Osaledes saad vastused järgmistele küsimustele:

  • Kas asutada OÜ või MTÜ?
  • Mida pidada silmas MTÜ asutamislepingut ja põhikirja koostades: 

*eesmärgi leidmine ja sõnastamine, liikmed, juhatus, üldkoosolek, revisjon, ühingu lõpetamine jms      

  • Kuidas oma ühingut Ettevõtjaportaalis registreerida?  
  • Kes ja kuidas saavad MTÜ küsimustes teile abiks olla? 
  • Millised on vabaühenduste erinevad rahastusvõimalused?

*liikmemaksud, sponsorlus, omatulu teenimine, tegevustoetus, projektitoetus jms

Koolituse viib läbi Anna Heinsoo, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant.

 

RUS:

Что? Обучение "HEAK" (Целевое Учреждение Харьюского Центра Предпринимательства и Развития) – учреждение НКО и основы управления, а также возможности финансирования для неправительственных организацияй

Когда? 10 ноября 2022 в 16.00
Где? В Палдиски, Раэ 38, 6 этаж
Кто организатор? Волость Ляэне-Харью в сотрудничестве с HEAK
Кто участвует? Семинар для всех, кто планирует учредить НКО или сделал это недавно, а также желает получить больше информации о создании организаций и их управлении
Сколько стоит? Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация
Зачем участвовать? Участники смогут узнать, как основать и управлять НКО, а также получат информацию об источниках и услугах, которые предлагаются в Эстонии
Как участвовать? Зарегистрируйся ЗДЕСЬ

Участвуя, получишь ответы на следующие вопросы:

  • Учреждение паевого товарищества (OÜ) или некоммерческой организаций (MTÜ)?
  • На что обратить внимание при составлении учредительного договора и устава для НКО: 

* выбор и формулировка целей, члены, правление, общее собрание, ревизия, ликвидация организации и др.      

  • Как зарегистрировать НКО в портале „Ettevõtjaportaal"?  
  • Кто и как может помочь вам в вопросах об НКО? 
  • Какие есть возможности финансирования неправительственных организаций?

*членские взносы, спонсорство, собственный доход, пособия на деятельность, финансирование проектов и т.д.

KТО? Консультант Харьюского Центра Развития и Предпринимательства (HEAK) – Анна Хейнсоо

Доп.информация: тел. +372 56831323, anna[at]heak.ee