Vallavolikogu koguneb järgmisele istungile 24. novembril

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub teisipäeval, 24. novembril 2020 kell 16.00 Padise rahvamaja suures saalis.
 
Istungi päevakord
1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine, eelnõu nr 1-4/97
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
2. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/101
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht: Riina Karm
 
3. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, I lugemine, eelnõu nr 1-4/102
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht: Riina Karm
 
4. Audiitori määramine, eelnõu nr 1-4/103
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
5. Lääne-Harju valla tunnustamise kord, I lugemine, eelnõu nr 1-4/104
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas, eelnõu nr 1-4/105
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhtaja Anneli Sert
 
7. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2020 otsuse nr 70 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/106
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
8. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsuse nr 66 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/107
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
9. Vallavara otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/108
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
 
10. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/109
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
11. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks, eelnõu nr 1-4/110
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
12. Detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 1-4/111
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
13. Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord, I lugemine, eelnõu nr 1-4/112
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
 
14. Harku valla ja Lääne-Harju vahelise halduspiiri muutmise algatamisest keeldumine, eelnõu nr 1-4/113
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
15. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
15.1 Informatsioon korterikomisjoni tööst ja revisjonikomisjoni tähelepanekute arvestamise ajakava
 
ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS, kus eelnõude leidmiseks sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.