« Tagasi

Valla haridusasutused Paldiskis vajavad tugispetsialiste

Lääne-Harju vallavalitsuse tööpakkumised
 
Tugiteenuste koordineerija Paldiski haridusasutustes
 
Sobival kandidaadil on:
kõrgharidus (eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogika);
kooli tugisüsteemis töötamise kogemus;
väga hea eesti keele oskus, vene keele oskus B2 tasemel;
hea kohanemisvõime ja pingetaluvus;
väga hea suhtlemisoskus, algatus- ja koostöövõime.
 
Omalt poolt pakume tähendusrikast ja mitmekesist tööd, kaasaegseid töövahendeid, paindlikku tööaega, arengu- ja koolitusvõimalusi ning väärilist töötasu.
 
Tugiteenuste koordineerija peamised tööülesanded on:
nõustada õpetajaid ja peresid lapsele abi leidmise küsimustes;
luua võrgustikku koolisisestest ja koolivälistest partneritest õpilase toetamiseks;
koostada õpilase toetamisega seonduvaid dokumente ning jälgida tugimeetmete tõhusust;
koordineerida õpilastele pakutava lisatoe meetmeid;
panustada Lääne-Harju valla hariduse tugiteenuste arendamisse.
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
 
Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 27. 11. 2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu või +372 5818 8082, Helve Mandzolo.
 
 
Logopeed ja eripedagoog (2) Paldiski haridusasutustes
 
Sobival kandidaadil on eripedagoogi, logopeedi erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kutse. 
 
Logopeedi ülesandeks on laste kommunikatsioonivõime hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Kõnehäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine. 
Eripedagoogi ülesandeks on õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.
 
Pakume väärtustloovat tööd, 56 päeva puhkust, eelistatult täiskoormust ning väärilist töötasu. Tööaeg on 35 tundi nädalas, sh 21 kontakttundi. Kui näed end panustamas osalise tööajaga, siis kirjelda oma soove palun kaaskirjas. 
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
 
Kandideerimiseks saata CV koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 23. novembriks 2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu või +372 5818 8082, Helve Mandzolo.