Laulasmaa tee sulgemisest seoses ÜVK töödega 17.08.2020 – 11.12.2020

Seoses Lääne-Harju vallas, Laulasmaa küla ÜVK ehitustöödega on Laulasmaa tee suletud ajavahemikus 17.08.2020 – 11.12.2020.

Laulasmaa tee suletakse lõikude kaupa (vastavad liiklusskeemid on lisatud):

•             Lõik 1 (Kotka vkt – Viigi vkt) on suletud 17.08.2020 – 30.09.2020

•             Lõik 2 (Kloogaranna maantee – Viigi vkt) on suletud 01.10.2020 – 11.12.2020

Laulasmaa tee Lõigu 1 sulgemisel on läbipääs tagatud läbi Tooma vkt 9 (29503:007:0090) erakinnistule rajatud ajutise tee kaudu. Kinnistu kaudu on tagatud läbipääs vastavalt kokkuleppele kinnistu omanikuga vaid päästeameti, kiirabi, prügi- ja fekaaliveo sõidukitele.

Laulasmaa tee Lõigu 2 sulgemisel on läbipääs tagatud eraomandis oleva Viigi üldmaa tee (29503:009:0310) kaudu.

Laulasmaa tee lõigu 1 sulgemisel on läbipääs tagatud läbi Tooma vkt 9 erakinnistule rajatud ajutise tee. Kinnistu omanikuga on saadud kokkulepe, et kinnistu kaudu on tagatud läbipääs vaid päästeameti, kiirabi, prügi- ja fekaaliveo sõidukitele, lisaks pääseb läbi ka Omniva postiauto.

AS TREV-2 Grupp on planeerinud esimese lõigu (Kotka vkt-Viigi vkt) Laulasmaa teest sulgeda perioodil 17.08.2020 – 30.09.2020. Siiski loodetakse töödega valmis jõuda oluliselt kiiremini. Ka ehitaja on huvitatud, et võimalikult paljud inimesed pääseksid sõidukiga koju ja ebamugavust peaks võimalikult vähe taluma, seega tehakse suletavad Laulasmaa lõigud (lõik 1 ja lõik 2) omakorda umbes 60 meetriste lõikudena ja terve tee ei ole koguaeg suletud. Jälgida tuleb ajutisi liiklusmärke.

Kui tekib olukord, et kinnistu omanikul ei ole võimalik autoga majani sõita, siis saab auto parkida Laulasmaa Kooli parklasse. Alates 01.09.2020 kui algab kool, siis palume auto parkida tööpäevadel ajavahemikul õhtul kella 17:00 kuni hommikul 8:00, nädalavahetusel ajalist piirangut ei ole. Teine võimalus auto parkimiseks on kooli vastas Ott&Matilda kohviku ning Laulasmaa Spa ülemise parkla vahel asuv haljasala. Vallavalitsus on saavutanud erakinnistu omanikuga vastava kokkuleppe.

Laulasmaale ÜVK rajamine on projekt, mida kohalikud elanikud on aastaid oodanud ja seetõttu palume ka elanikelt mõistvat suhtumist.

Lõik 1 liiklusskeem

Lõik 2 liiklusskeem