Lääne-Harju Vallavalitsus kehtestas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneeringu

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 661 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringuga muudetakse Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja kruntide jaotust. Kehtestatud detailplaneeringu kohta vt täpsemalt siit