« Tagasi

Kohaliku taaskasutusstuudio prügikonteinerid innustavad Lääne-Harju vallavalitsust prügi sorteerima

Lääne-Harju vald astub järjest samme omavalitsuse eesmärgi suunas saada rohevallaks. Rohevalla idee tekkis 2019. a kodanikualgatusena eesmärgiga kutsuda üles mõtlema keskkonnahoiu peale igal tasandil ning luua säästliku ja nutika elukorraldusega omavalitsuse mudel. Lääne-Harju vallavalitsuse kui ametiasutuse roll rohevalla projektis on eelkõige muuta omavalitsuse ülesannetega seotud valdkondi jätkusuutlikumaks ning tõsta elanike keskkonnateadlikkust, olles ise heaks eeskujuks. Lääne-Harju vallavalitsus on alates möödunud aastast juurutanud rohekontori põhimõtteid. Vallamajas on loobutud ühekordsetest nõudest, loodud võimalus taaskasutada poe- ja kinkekotte ning sorteeritakse usinalt jäätmeid. 
 
Liigiti jäätmete kogumist peab enamik inimesi küll õigeks ja vajalikuks, kuid sageli ei jõuta tegudeni sorteerimisanumate puudusel. Tihti ei leita mitmele prügikonteinerile kodus või kontoris ruumi või ei sobi need muul põhjusel ning kogu prügi jõuab ikka ühte prügikasti. 
 
Lääne-Harju vallavalitsuses võeti kasutusele taaskasutusmaterjalidest valmistatud prügisorteerimiskonteiner, kuhu ametnikud koguvad biojäätmeid, pakendeid ja olmejäätmeid. Disainilt ja funktsionaalsuselt sobiva lahenduse valmistas vallavalitsuse tellimusel kohalik taaskasutustöökoda. Kloogal tegutseva töökoja Re Stuudio eesmärk on kasutada ära jäätmeressursse asjadele uut elu andes ning seeläbi aidata kaasa looduse säilimisele ja jätkusuutliku elustiili edendamisele. 
 
Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat hindab koostöös tehtud rohesammu kõrgelt ja kiidab kogukonnast võrsunud algatusi: "Oleme siiralt tänulikud kõigile kogukonnaliikmetele, kes meiega rohevalla teemadel kaasa mõtlevad ja tegutsevad ning aitavad viia ellu meie rohevalla eesmärke ja edendada ringmajandust." Vallavanema sõnul on oluline toetada ja julgustada kogukonnaliikmete algatusi, mille kaudu muutub meie kõigi elukeskkond puhtamaks.
 
Re Stuudio eestvedaja Marie Käige usub, et käegakatsutava kliimakriisi leevendamiseks püstitatud eesmärkide saavutamiseks on samaaegselt ärimudelite ja seadusemuudatustele vaja luua ka kiireid muutusi meie kõigi harjumustes. Ta viitab, et Eestis läheb taaskasutusse praegu 30% jäätmetest ning peab murettekitavaks asjaolu, et see protsent on viimased 10 aastat püsinud muutumatu. Re Stuudio ongi loodud eesmärgiga tuua keskkonnasäästlik mõtteviis ja ringmajandus inimestele lähemale, et igaüks saaks anda panuse jätkusuutlikkusse arengusse. "Püüan omalt poolt inspireerida inimesi vaatama tekkivaid jäätmeid kui ressurssi, millele prügikasti viskamise asemel uus elu anda. Lääne-Harju vallavalitsusele valmistatud prügisorteerimiskast on üks näide, kuidas on võimalik ehitusjäätmetele uus elu anda ning luua süsteem prügi sorteerimise lihtsustamiseks igapäevases elus. Loodan väga, et taaskasutus saab üha enamate inimeste elustiili osaks ning olen õnnelik, et saan Re Stuudio tegevusega muutuste elluviimisele kaasa aidata", lisab Marie Käige. 
 
Sorteerimiskonteiner pole ainus rohevalla raames tekkinud taaskasutustoode Lääne-Harju vallas. Ehitusjääkidest on valmistatud biojäätmete kiirkompostrid ning need on kogukonna kasutuses üle valla mitmes alevikus. Hoo on sisse saanud ka poekotikampaania, mille käigus valmivad Tallinki hotellides kasutatud tekstiilmaterjalidest poekotid, mida hakatakse inimestele tasuta jagama, et vähendada kilekottide kasutust.