« Tagasi

Kogukonnategevustele saab kohaliku omaalgatuse programmist toetust taotleda

Kohalikud kogukonnad saavad oktoobri alguseni toetust taotleda kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust. Oma tegevusteks saavad toetust küsida mittetulundusühingud ja sihtasutused maksimaalselt summas kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.  Projekti omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
 
„Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Sageli on tänu nende usinale tegevusele külas näiteks aktiivne seltsielu, toredad mänguväljakud või pakutakse kohalikele elanikele põnevaid koolitusi ja huviringe. Kuigi paljud neist kohalikest toimekatest inimestest organiseerivad seda kõike õhinapõhiselt ja vabatahtlikult, vajavad need tegevused elluviimiseks siiski ka raha. Just sellega soovimegi neile tublidele inimestele toeks ja abiks olla."
 
Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Taotlusi saab esitada e-posti teel taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile kop@hol.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 16.30. Täiendavat infot programmi ja taotlemise kohta leiab Harjumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt