Järgmine volikogu istung toimub 30. juunil kell 16.30 Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub teisipäeval, 30. juunil 2020 kell 16.30 Padise rahvamaja saalis

1. Lääne-Harju valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne - eelnõu 1-4/55

Ettekandjad: vallavanem Jaanus Saat, finantsjuht Riina Karm, pearaamatupidaja Lauri Orgse. Revisjonikomisjoni aruanne Kadri Kurm

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 kinnitamine" muutmine, II lugemine- eelnõu 1-4/46

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat.

3. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" muutmine, II lugemine- eelnõu 1-4/52

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine I lugemine- eelnõu 1-4/56

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsuse nr 121 „Kohalike teede nimekirja kinnitamine endise Padise valla haldusterritooriumi osas" muutmine- eelnõu 1-4/62

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (audiitorteenus) - eelnõu 1-4/60

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

7. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (lapsehoiuteenus) - eelnõu 1-4/57

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

8. Vallavara kasutusse andmine (Kloogaranna, Mere põik 4) - eelnõu 1-4/64

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras (Paldiski, Rae 31-24) - eelnõu 1-4/61

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Vallavara võõrandamine (Rummu, Sireli 5-12) - eelnõu 1-4/63

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine, I lugemine - eelnõu 1-4/66

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben, kaasettekandja keskkonna ja planeeringute osakonna juhataja Kerli Lambing

12. Asustusjaotüse muutmise algatamine (Soo-otsa) - eelnõu 1-4/65

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (AÜ Pioon, Pojengi) - eelnõu 1-4/58

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Kloogaranna, Liiva tee 12) - eelnõu 1-4/59

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Projekti „Vasalemma seltsimaja hoone energiatõhusaks muutmine" omaosaluse tagamine- eelnõu 1-4/68

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

16. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine (Lehola küla, Mõisa tee) - eelnõu 1-4/67

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

17. Vallavara kasutusse andmine ja osaühingule Elektrilevi kuuluva vara kasutusse võtmine- eelnõu 1-4/69

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

18. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine - eelnõu 1-4/70

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

19. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

 

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS. Sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.