Valla koolide HEV lapsed saavad projekti toel paremad tingimused.

Lääne-Harju vallavalitsus sai SA Innove taotlusvoorust „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" rahastuse täies ulatuses ehk 74 715 eurot ning maksimumpunktid hindamiskomisjonilt. Valla omaosalus on 15% ja kokku on projekti eelarve 87 900 eurot.

Selle raha eest soetatakse mööbel, muu inventar ning sisustuselemendid ja liikumisvahendid eriklassidesse ning nende juurde.

Aprilli seisuga õppis valla kuues koolis kokku 289 HEV (hariduslike erivajadustega õpilast).