Lääne-Harju valla buss

Valla bussi broneerimine toimub veebis, rakenduses Booklux aadressil SIIN

Valla väikebussi kasutamise kord on leitav SIIN

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.12.2023 korraldusega nr 819 on kehtestatud alates 01.01.2024 Lääne-Harju valla omandis oleva väikebussi kasutamise tasuks 45 eurot tund.

 

Broneeringut tehes pane tähele:

1. Bussis on reisijakohti 19 ja buss antakse tellija kasutusse ainult koos juhiga

2. Bussi tellimus tuleb esitada Booklux rakenduses vähemalt 48 tundi enne bussi kasutamise soovi (sõidu eest tasumine toimub bussi broneerides vastavalt korrale makselingi kaudu)

3. Tellimus peab sisaldama kindlasti järgmisi andmeid:

1) tellija isiku/asutuse nimi;

2) kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress)

3) sõidu algus- ja lõppaeg (kokku ajavahemik, mil buss on tellija kasutuses)

4) Märkuste lahtrisse lisada:

1) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (kui on tellijast erinev)

2) tagasisõidu alguse aeg

3) valla bussi kasutamise eesmärk ja marsruut

4) sõitjate arv

4. Bussi saab kasutada esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-17.00 (erandkorras väljaspool antud aega vaid erikokkuleppel Lääne-Harju Vallavalitsusega e-posti teel: info@laaneharju.ee)

5. Tellimuse saab tühistada broneeringu kinnituses oleva lingi kaudu.

6. Bussi kasutajad:

1) Bussi kasutatakse valla omavalitsusülesannete täitmiseks, milleks on eelkõige vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste põhitegevusega seotud ülesannete täitmine.

2) Lisaks võivad bussi tellida ja kasutada:

a) vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused oma põhikirjas toodud eesmärkide täitmiseks

b) vallas tegutsevad spordiseltsid ja muud seltsingud põhitegevusega seotud eesmärkide täitmiseks

c) üksikjuhtumitel muud era- või juriidilised isikud