Vajalikud telefoninumbrid

Lääne-Harju Vallavalitsus       6790 600

Keila teeninduspunkt              679 0600

Padise teeninduspunkt           608 7810

Vasalemma teeninduspunkt   679 0600

Vallavalitsuse infotelefon        677 6910

AS Lahevesi avariitelefon       5551 2798 24h (veerikked, tänavavalgustus jmt)

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldus: Mart Arrak, tel 5174 893

Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik Jüri Karisma, tel 556 99270.

 

Talvine teehooldus

Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Meelis Randmäe tel 5666 8487.

Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Meelis Randmäe tel 5666 8487.

Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Leemet Vaikmaa tel 510 9205.

Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Mart Arrak tel 5174 893.

Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet, tel 1510.

Valla kalmistukorraldaja Heli Alter, tel 5555 6090.

 

Perearstikeskused

Vasalemma Perearst Eda Arusoo       514 1471, 607 1234, 671 3048

Padise perearstikeskus                       735 1559, 5696 1212

OÜ Paldiski Perearstid                        6741 352, 6741 312

Keila Perearstikeskus                          604 5771

Perearstid Keila Haigla hoones:

Dr Maie Võsa                                       604 5675

Dr Aleksandra Garkuša                       678 0873

Dr Džamilja Rustamova                       678 0878

Dr Jekaterina Sigina                            678 1718

Perearsti nõuandetelefon                    1220

 

Hambaravi

Vasalemmas dr. Kajuranna Hambaravi OÜ     518 2243

Padisel Eve Ehrbach FIE                                 608 7835

 

Õpilasliinid

Haldusosakonna spetsialist Ago Kokser              5336 5030

Õppilasliinide teenindajad:

Laulasmaa kooli liinid KV1–KV7 – Atko Grupp     641 8218

Klooga–Paldiski kooli liinid P4 – Hansabuss AS   627 9080

Harju-Risti–Paldiski P5 – Hansabuss AS              627 9080

Padise–Harju-Risti P1–P3 – MK Autobuss AS     5551 5316

Vasalemma – Padise Buss OÜ                            506 4181

 

Elron 24h reisiinfo                                                616 0245

Pakri Reisid (suvine regulaarliin Väike-Pakrile)   5199 1718

Tellimusreisid Pakri saartele                                5697 4118

 

Laulasmaa ÜVK info (Meelis Bauman)               5698 2721

 

Valla korraldatud jäätmeveo piirkonnad:

Endise Keila valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS                   1919

Endise Vasalemma valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS        1919

Endise Padise valla territooriumil Radix Hoolduse OÜ                               738 6740

Paldiski linnas Ragn-Sells AS           60 60 439

Karjaküla jäätmejaam                       5884 4870

 

Purgimisteenuse pakkujad:

Keila Eritehnika OÜ                                             5362 6161

MR Grill OÜ                                                         5645 5355

Trans-Toomapojad OÜ                                        509 3659

 

Klooga harjutusvälja info                   5332 6746

 

Lääne-Harju konstaablijaoskond (Keilas)    612 4510

Piirkonnavanem Mart Meriküll                     612 4501

Noorsoopolitseinik Liina Soodla                  612 4561

Piirkonnapolitseinik Aile Kask                     612 45 96

Piirkonnapolitseinik Jaan Vokk                   612 4597

Hädaabinumber 112

Riigiinfo telefon  1247

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon           612 3000

 

Ohvriabi kriisitelefon                                    116006

Usaldustelefon                                             127

Lasteabi                                                       116 111

Haigekassa                                                  669 6630

Töötukassa                                                  15501; 669 6513